چه تسهیلاتی به خانواده شهدا و جانبازان آتش نشان پلاسکو تعلق می‌گیرد؟

تا پیش از حادثه پلاسکو در تهران ۲۵ شهید آتش نشان داشته‌ایم. علاوه بر این جانباختگان، مصدومانی نیز در سازمان آتش نشانی داریم که به هر دو بر اثر مصوبات شورای شهر تسهیلاتی ارائه می‌شود.

چه تسهیلاتی به خانواده شهدا و جانبازان آتش نشان پلاسکو تعلق می‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صبح روز پنج‌شنبه 30 دی امسال، ساختمان تجاری پلاسکو دچار حریق شد و حدود ساعت 11 همان روز بر اثر شدت آتش‌سوزی و انفجارهای صورت گرفته، فروریخت که بر اثر این حادثه، تعدادی از آتش‌نشانان زیر آوار گرفتار شدند. براساس آمارهای قطعی، نیروهای عملیاتی آتش‌نشان که در عملیات حضور داشتند و شهید شدند 16 نفر است. تاکنون پیکرچند تن از آتش‌نشان شهید توسط نیروهای امدادی از زیر آوار بیرون آمده است و تشخیص هویت بر اساس DNA بر شناسایی پیکرهای شهدا ادامه خواهد داشت. یکی از این 16 نفر هم آتش نشانی به نام بهنام میرزاخانی، 25 ساله بود که در سانحه آتش سوزی دچار سوختگی شدید شده بود و به‌ دلیل شدت سوختگی در بیمارستان شهید مطهری به شهادت رسید.

سید مهدی شمس نیک، مسئول ایثارگران آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آمار شهدای آتش نشان تهران گفت: «تا پیش از حادثه پلاسکو در تهران 25 شهید آتش نشان داشته‌ایم. علاوه بر این جانباختگان، مصدومانی نیز در سازمان آتش نشانی داریم که به هر دو بر اثر مصوبات شورای شهر تسهیلاتی ارائه می‌شود.»

وی افزود: «پیش از تصویب این قوانین هم تسهیلاتی به جانباختگان آتش نشان تعلق می‌گرفت. اما این تسهیلات بر اساس اختیارات مدیریتی بود. حالا چندیست با تصویب مصوبه شورای شهر ارائه این خدمات و تسهیلات قانون مندتر شده است.»

اگرچه بنا بر گفته مسئول ایثارگران مصوبات شورای شهر چندیست که به شهدای آتش نشان تعلق می‌گیرد اما این خدمات بنا به تصویب شورای شهر تهران متعلق به آتش نشانان تهران است. در هر استانی، تسهیلات بنا بر قوانین مصوب شورای همان شهر با جان باختگان و مصدومان عملیاتی سازمان آتش نشانی ارائه خواهد شد.

«مجوز اعطای تسهیلات به فوت شدگان، مصدومان و معلولان عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران» به شرح زیر است:

•  در اجرای مصوبه « مجوز اعطای تسهیلات به فوت شدگان، مصدومان و معلولان عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران»

ـ ابلاغی به شماره 2341/1745/160 به تاریخ 15/2/1392 و تبصره ذیل مصوبه جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه مذکور ـ  ابلاغی به شماره 5333/1759/160  به تاریخ 20/3/1392 مصوبه «اعطای تسهیلات به جان باختگان و معلولین آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حین عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران» به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

ماده یکم(1):

تعاریف:

الف) سازمان :

منظور از سازمان، "سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران" می‌باشد.

ب) جان باختگان عملیاتی:

به کسانی اطلاق می‌شود که در حین و یا بعد از عملیات اطفاء حریق، امداد و نجات مصدومین، آموزش‌های عملیاتی کارکنان و شهروندان، ماموریت‌های پیشگیری و مانورهای سازمانی جان خود را از دست می‌دهند.

تبصره:

تشخیص، احراز و تأیید جان باختن نیروهای عملیاتی و شمول این مصوبه بر آنان، براساس گزارش حادثه تأیید شده از سوی مدیرعامل سازمان (پس از تایید در کمیسیون پزشکی تشکیل شده در سازمان) خواهد بود.

ج) ‌مصدومین و معلولین عملیاتی:

به کسانی اطلاق می‌شود که در رابطه با وظایف مذکور در بند "ب" سلامت خود را از دست داده، به اختلالات و نقص‌های جسمی و روانی دچار شده، مصدوم، معلول و یا دچار نقص عضو‌ و از کار  افتاده می‌‌شوند.

ماده دوم(2):

کلیه جان باختگان، مصدومین و معلولین موضوع بند "ب" ذیل ماده یکم(1) این مصوبه شخصاً و یا از طریق وراث قانونی آن‌ها (مشمولین ماده هشتاد و ششم(86) قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و اصلاحات بعدی آن) از حقوق و مزایا و سایر موارد رفاهی و معیشتی مطابق ضوابط و مقررات جاری بهره‌مند خواهند شد.

تبصره:

تشخیص معلولیت و تعیین درصد آن بر عهده کمیسیون پزشکی مستقل  و مورد تأیید شورای سازمان می‌باشد.

ماده سوم(3):

تسهیلات استخدامی به جان باختگان عملیات:

جان باختگان عملیاتی از دو گروه حقوقی بالاتر «با رعایت تبصره چهارم (4) ماده سوم (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت» و حداکثر دو (2) گروه تشویقی در طول خدمت پس از انجام اقدامات لازم برخوردار گردیده و به شرح تبصره‌های ذیل نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی به سبب فوت آنان اقدام می‌شود.

تبصره یکم (1):

کلیه جان باختگان عملیات سازمان از یک سطح ارتقاء شغلی به شرح ذیل برخوردار خواهند شد:

الف) درصورتی که به هنگام حیات، درسطح کارکنان مشغول انجام وظیفه باشند، به سطـــح سرپرستان ارتقاء خواهند یافت. (سطح سرپرستان شامل کلیه پست‌های سازمانی کارشناس و مدیر در مراتب11و12می‌باشد)

ب) چنانچه هنگام حیات، در سطح سرپرستان مشغول به خدمت باشند به یک مرتبه بالاتر یا سطح مدیران ارتقاء خواهند یافت. (سطح مدیران شامل کارشناسان و مدیران مراتب 13،14 و 15 می‌باشد.

ج) چنانچه هنگام حیات، در سطح مدیران مشغول به خدمت باشند به یک مرتبه بالاتر یا به آخرین سطح سازمانی شهرداری تهران ارتقاء خواهند یافت. (شامل کارشناسان یا مدیران مرتبه 16 می‌باشد)

د) به منظور تسهیل در اجرای ماده سوم (3) و تبصره‌های آن در صورت نیاز به پست سازمانی موقت، پس از اخذ موافقت معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، انتصاب پرسنل جان باخته در پست‌های مذکور صورت می‌پذیرد .

تبصره دوم(2):

خدمت دو (2) سال آخر فرد جان‌باخته، «برجسته» تلقی و نسبت به صدور حکم حقوقی بیست درصد (20%) افزایش فوق‌العاده شغل وی در دو (2) سال آخر خدمت اقدام می‌شود.

تبصره سوم (3):

برای جان باختگان عملیات سازمان، پاداش تشویقی به ازاء هر سال خدمت، معادل سه (3) ماه پاداش جان‌باختگی منظور و به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره چهارم (4):

درصورت فوت کارگران رسمی شاغل در شیفت‌های عملیاتی سازمان با عنوان شغل نجاتگر به هنگام عملیات امداد و نجات تفاوت ریالی یک مرتبه ارتقاء شغلی در آخرین حکم کارگزینی آنان تحت عنوان «فوق‌العاده تطبیق جان باختگی» منظور و مزایای پایان کار آنان براساس آخرین حکم پرداخت می‌شود.

تبصره پنجم (5):

در صورتی که جان باخته از کارگران رسمی شاغل در شیفت‌های عملیاتی با عنوان شغل نجاتگر درحین عملیات امداد و نجات باشد مزایای پایان کار آنان علاوه بر رعایت ماده سی و یکم (31) قانون کار، به ازاء هر سال خدمت سه (3) ماه حقوق دیگر طبق آخرین حکم به عنوان پاداش جان باختگی به ورثه حقوق بگیر آنان پرداخت خواهد شد. (جمعاً به ازاء هر سال خدمت سه (3) ماه حقوق به میزان سی (30) روز مزد)

ماده چهارم (4):

کلیه مصدومین و معلولین موضوع این مصوبه در صورتی که به دلیل جراحات و صدمات وارده پس از عملیات فوت شوند، جان باخته تلقی و  با رعایت تسهیلاتی که قبلا دریافت نموده اند مشمول تسهیلات استخدامی و  رفاهی جان باختگان خواهند شد. تشخیص این امر بر عهده کمیسیون پزشکی مستقل و مورد تأیید شورای سازمان خواهد بود.

ماده پنجم (5):

تسهیلات رفاهی ورثه جان باختگان عملیات:

سازمان مکلف است با پیش بینی و تأمین اعتبار و نقدینگی لازم نسبت به برقراری امور رفاهی ورثه جان‌باختگان سازمان تا زمانی که در قید حیات باشند و یا اینکه قانوناً ورثه حقوق بگیر جان‌باخته سازمان تلقی می‌شوند، طبق بندهای ذیل اقدام نماید

1-پرداخت هر شش (6) ماه یک بار (بن و یا وجه نقد)، هر بار معادل نصف حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل مصوب

2- 04/02/1358»  تأمین هزینه رفت و برگشت و اقامت سفر زیارتی و سیاحتی برای ورثه جان باختگان به ازاء هر دو (2) سال یک نوبت. «برای هر نوبت حداکثر چهار (4) نفر»

3- پرداخت حداکثر دو (2) نوبت وام درازمدت بدون کارمزد، مجموعاً معادل پنج (5) برابر سقف حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل مصوب 4/2/1358 به ورثه حقوق بگیر جان‌باختگان عملیات سازمان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. (حداقل مدت زمان بازپرداخت این وام شش (6) سال و حداکثر ده (10) سال خواهد بود)

تبصره چهارم(4):

سازمان موظف است در مورد مشکلات احتمالی و عدم تکافوی حقوق و مزایای آن دسته از ورثه حقوق‌بگیر جان باختگان عملیات سازمان که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب به زمان واقعی بازنشستگی (30 سال خدمت) رسیده‌اند، بررسی لازم معمول و با نظر مدیر عامل سازمان و تصویب هیئت مدیره نسبت به ارتقاء سطح معیشتی آنان با اعطاء مزایای نقدی و غیر نقدی اقدام نماید.

ماده ششم(6):

درصورت جان باختن هر یک از آتش نشانان، کاردان آتش نشان، کارگران نجاتگر، کارشناسان و مدیران عملیاتی سازمان در حین عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات به وراث قانونی جان باخته علاوه بر استفاده از حقوق مربوطه و قانونی، یک باب واحد مسکونی و یا تسهیلات خرید و تأمین مسکن از محل اعتبارات سازمان تهیه و واگذار خواهد شد.

تبصره: نحوه تهیه واحد مسکونی و ارزش آن و چگونگی پرداخت تسهیلات به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت مدیره و شورای سازمان خواهد رسید.

ماده هفتم(7):

تسهیلات استخدامی مصدومین و معلولین عملیاتی معلولین عملیاتی سازمان که درصد معلولیت آنان براساس تبصره ذیل ماده دوم (2) مشخص و ابلاغ می‌شود خدمت آنان در سال‌های باقی‌مانده تا 30 سال خدمت "برجسته" تلقی و معلولین با درصد معلولیت کمتر از 25درصد هر ساله از افزایش 10درصد فوق العاده شغل و معلولین با درجه معلولیت بیشتر از 25درصد تا 50درصد هر ساله از افزایش 20درصد فوق العاده شغل و معلولین با درجه معلولیت بیشتر از 50درصد هر ساله از افزایش 30درصد فوق العاده شغل برخوردار می‌شوند.

ماده هشتم (8):

معلولین عملیات سازمان در صورت ادامه خدمت تا رسیدن به سن واقعی بازنشستگی (30 سال خدمت) همواره از یک سطح شغلی بالاتر (در مشاغل رسته مدیریت و ستاد شامل مشاغل کارشناس ارشد در مراتب 11و12و13 ) برخوردار خواهند شد.

تبصره: به مصدومین و معلولین عملیات سازمان در پایان 30 سال خدمت به ازای هر سال خدمت معادل دو (2) ماه پاداش معلولیت پرداخت خواهد شد.

ماده نهم (9):

کارگران رسمی شاغل در شیفت‌های عملیاتی در مشاغل نجاتگر در صورت ازکارافتادگی ناشی از عملیات امداد و نجات مصدومین، ضرورت خروج از خدمت و برقراری مستمری ازکارافتادگی از مابه‌التفاوت یک مرتبه ارتقاء شغلی تحت عنوان «فوق‌العاده معلول عملیاتی سازمان» در آخرین حکم کارگزینی برخوردار می‌شود.

ماده دهم (10):

کارگران رسمی شاغل در شیفت‌های عملیاتی در مشاغل نجاتگر درصورت ازکارافتادگی ناشی از عملیات امداد و نجات جان مصدومین و نداشتن توانائی برای ادامه خدمت نسبت به برقراری مستمری ازکارافتادگی آنان از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام و علاوه بر مزایای پایان کار موضوع ماده سی و دوم (32) قانون کار، مزایای پایان کار معلولین عملیاتی به میزان هر سال خدمت معادل یک ماه حقوق به میزان 30 روز پرداخت خواهد شد. (جمعاً به ازاء هر سال خدمت سه (3) ماه حقوق به میزان  سی (30) روز مزد)

ماده یازدهم (11):

تسهیلات رفاهی مصدومین  و معلولین عملیاتی:

سازمان می‌تواند جهت معلولین عملیاتی سازمان وام‌های ضروری متناسب با ماه‌های مدت خدمت باقی مانده آنها تا سی (30) سال خدمت و حداکثر نود (90) ماه و به ازاء هر ماه (یک سوم) حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی کارکنان ذینفع با حداقل کارمزد محاسبه و با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره محترم سازمان پرداخت نماید.

ماده دوازدهم (12):

کلیه معلولان مشمول این مصوبه درصورت نیاز به ادامه معالجه در خارج از کشور، با تائید کمیسیون پزشکی مستقل در سازمان و شورای درمان شهرداری تهران و در صورت لزوم کمیسیون پزشکی کشور و نهایتاً تصویب هیئت مدیره سازمان جهت استفاده از اعتبارات سازمان برای پرداخت هزینه‌های سفر و درمان، به کشور مورد نظر اعزام می‌شوند.

ماده سیزدهم (13):

درصورتی که معلولین عملیاتی بنا به تشخیص پزشکان و مراکز درمانی مورد اعتماد سازمان نیاز به پرستاری داشته باشند، فوق‌العاده حق پرستاری ماهیانه براساس مبالغ تعیین شده از سوی شورای درمان شهرداری تهران تا زمانی که در سازمان مشغول به خدمت هستند، به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده چهاردهم(14):

سازمان مکلف است در اعطای تسهیلات رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اولویت را به معلولان سازمان که در حین عملیات دچار نقص عضو و معلولیت شده‌اند، اختصاص دهد.

ماده پانزدهم (15):

ضوابط و تسهیلات عمومی :

به منظور ارتقاء سطح دانش معلولان و فرزندان آن‌ها و خانواده و افراد تحت‌تکفل جان‌باختگان سازمان، در صورت قبولی  آن‌ها در آزمون و کنکور مربوطه سازمان موظف است  تمهیدات لازم جهت ادامه تحصیل آن‌ها را در دانشکده آتش‌نشانی فراهم و پس از فراغت از تحصیل در رابطه با فرزندان مشروط به واجد بودن صلاحیت‌های تخصصی و عمومی و نیاز سازمانی اقدام نماید.

ماده شانزدهم(16):

سازمان می‌تواند در صورت نیاز به جذب نیرو، حداکثر پانزده درصد(15%) از ظرفیت مجوزهای استخدامی خود را به فرزندان مشمولان این مصوبه که واجد شرایط تحصیلی و سنی و صلاحیت‌های عمومی و تخصصی می‌باشند، اختصاص دهد. 

تبصره: درصورت نیاز سازمان به استخدام در بخش‌های اداری و ستادی همسر و فرزندان واجد شرایط آتش‌نشان جان باخته و معلولین مشمول این مصوبه (فقط یک نفر همسر یا فرزند) از اولویت استخدامی برخوردار می‌باشند.

ماده هفدهم (17):

سازمان برای یک نوبت، کمک هزینه رفاهی برای یکی از موارد تحصیل یا ازدواج فرزندان جان‌باختگان و معلولین مشمول این دستورالعمل را صرفاً تا حداکثر پنج(5) برابر سقف لایحه قانونی حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل مصوب 04/02/1358 پرداخت می‌نماید.

ماده هجدهم (18):

جهت تحقق و اجرای این مصوبه سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز را همه ساله در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید.

ماده نوزدهم (19):

از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه اقدامات رفاهی و تسهیلات برای جان باختگان، معلولین، مصدومین عملیات در قالب این مصوبه قابل اجراء خواهد بود و هرگونه مصوبه، دستورالعمل و  بخشنامه مغایر با مفاد این مصوبه ملغی می‌گردد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴