36 / 1

حسین ظهروند

گروه رسانه‌ای ، متشکل از خبرنگاران رسانه‌های مختلف از جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان بازدید کرداند.بازدید از منظره کوه تفتان، کوه های مریخی شهر سوخته ، قلعه ناصری ، کوه خواجه ، شهرهای ایرانشهر ، زابل ، بمپور و همچنین چابهار بخشی از این برنامه‌ها بود.

پرواز خارجی