24 / 1

باشگاه خبرنگاران پویا

با نزدیک شدن فصل بهار،جمعی از هنرمندان رشته های تجسمی با تزئین تخم مرغ و نقاشی بر روی آن با هدف خلق آثار هنری به روش یکی از رسوم بومی ایران جهت ایجاد شور و نشاط در جامعه و زینت بخشی به فضای شهری در ایام نوروز اقدام می نمایند.

کارگزاری فارابی