رشد جمعیت در روستاها منفی شد/ افزایش خانوارهای تک نفره/ ۲.۵ میلیون مسکن خالی داریم

رشد جمعیت در روستاها منفی شد/ افزایش خانوارهای تک نفره/ 2.5 میلیون مسکن خالی داریم

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری سهم خانوارهای تک‌نفره از ۷.۱ درصد در سال ۹۰ به ۸.۵ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است، گفت: استان یزد با تراکم جمعیت ۸.۸ نفر در هر کیلومتر در قعر جدول شاخص تراکم جمعیت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، امید علی پارسا در نشست خبری که برای اعلام نتایج کلس سرشماری آمار نفوس و مسکن 1395 که در مرکز آمار برگزار شد با بیان اینکه اگر قرار بود سرشماری به روش‌های قبلی انجام شود نیاز 65 هزار نیروی انسانی بود، گفت: خوشبختانه 48 درصد از مردم به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کرده و سرشماری سال 95 با 25 هزار نیرو به انجام رسید.

به گفته پارسا شرکت 35 درصد از مردم در سرشماری اینترنتی یک هدف بلندپروازنه بود اما در نهایت شاهد این موضوع بودیم که حدود نیمی از مردم به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کردند.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری 95 جمعیت ایران 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است گفت: 51 درصد از جمعیت مرد و 49 درصد زن و همچنین 26 درصد جمعیت روستایی و 74 درصد نیز در شهرها سکونت دارند.

* رشد جمعیت کشور به 1.24 درصد رسید

به گفته پارسا، رشد جمعیت در سال 90، 1.29 درصد بوده که در سال 95 به 1.24 درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که رشد جمعیت در مناطق روستایی 0.7 - بوده است. 

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری به طور متوسط سالیانه 955 هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده است که این عدد در سرشماری سال 90، 931 هزار نفر بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سهم افراد صفر تا 14 سال از جمعیت 24 درصد،‌سهم 15 تا 29 سال 25 درصد، سهم 30 تا 64 سال 44.8 درصد و سهم 65 سال به بالا 6.1 درصد بوده گفت: سهم افراد 15 تا 29 سال در سرشماری سال 90، 31.5 درصد بوده که به این ترتیب این بخش جمعیتی در سال 95 با کاهش روبرو شده و از سوی دیگر سهم افراد 65 سال به بالا در سال 90، 5.7 بوده که در این بخش نیز در سال 95 با افزایش 0/4 درصدی روبرو بوده‌ایم. 

* جمعیت ایران پیرتر شد

به گفته پارسا میانگین سنی کشور در سال 94،‌ 29.8 سال بوده است که در سال 95 به 31.1 افزایش پیدا کرده است. همچنین میانه جمعیت از 27 سال به 30 سال رشد کرده است.

وی با بیان اینکه میانگین نسبت جنسی (تعداد زنان به مردان)‌ 103 بوده است و به این ترتیب به ازای هر 100 زن، 103 مرد در کشور وجود دارد‌، گفت: این نسبت در بوشهر 114، یزد 106 و در اردبیل و کرمان 105 بوده است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری 95 نشان می‌دهد سهم استان تهران از جمعیت کل کشور از 16.2 درصد سال 90 به 16.6 درصد در سال 95 افزایش یافته و در استان خراسان رضوی به عنوان آخرین استان در این حوزه سهم از جمعیت از 7.98 درصد در سال 90 به 8.05 درصد در سال 95 افزایش یافته است. در این بین سهم استان همدان از 2.34 درصد به 2.17  درصدکاهش یافته است.

* 15 درصد خانوارها 5 نفره یا بیشتر هستند

رئیس مرکز آمار ایران گفت: سهم خانوارهای 5 نفر و بیشتر از 21 درصد سال 90، در سال 95 به 15 درصد کاهش، سهم خانوارهای 4 نفره از 26.3 درصد سال 90، به 27.6 درصد افزایش، سهم خانوارهای 3 نفره از 27.1 به 28.5 درصد افزایش، سهم خانوارهای 2 نفره از 18.4 در سال 90 به 20.7 در سال 95 افزایش و همچنین سهم خانوارهای تک نفره از 7.1 درصد به 8.5 درصد افزایش یافت.

به گفته وی،‌ میانگین تراکم جمعیت در استانهای مختلف در هر کیلومتر 49.1 نفر بوده و این رقم برای استان تهران 969 نفر، استان البرز 529 نفر، استان گیلان 180 نفر و استان مازندران 137 نفر می‌باشد. این در حالیست که استان یزد با تراکم جمعیت 8.8 نفر در هر کیلومتر در قعر جدول شاخص تراکم جمعیت قرار گرفته است.

پارسا افزود: تعداد شهرها از هزار و 139 شهر در سال 90 به هزار و 245 شهر در سال 95 افزایش پیدا کرده است.

* تعداد زنان مطلقه به 2.2 درصد افزایش یافت

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، تعداد مردهای دارای همسر در سال 90، 60 درصد بوده که در سال 95 به 63 درصد افزایش یافته و همچنین تعداد زنهای دارای همسر در سال 90، 61 درصد بوده که به 64 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد مردان بدون همسر از 0.7 درصد سال 90 به 1.2 درصد در سال 95 افزایش و تعداد زنان مطلقه از 1.4 درصد به 2.2 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده از 38 درصد سال 90 به 34 درصد در سال 95 کاهش یافته است.

*باسوادی در کشور رشد داشته است

وی با اشاره به تعداد افراد باسواد در کل کشور گفت: تعداد باسوادان در رده سنی 10 تا 49 سال از 92.4 درصد سال 90 به 94.7 درصد در سال 95 افزایش یافته است. این در حالیست که تعداد کل باسودان کشور در سال 95، 87.6 درصد بوده است.

پارسا با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری 95، 4 میلیون و 709 هزار و 145 نفر مهاجرت کرده‌اند گفت: در این بین 3 میلیون و 972 نفر به مناطق شهری و 736 هزار نفر به مناطق روستایی مهاجرت کرده‌اند که 20.2 درصد به شهر تهران، 7.3 درصد به خراسان رضوی، 6.8 درصد به استان اصفهان و همچنین 0/7 درصد نسبت مهاجرت این افراد به استان ایلام بوده است.

*یک میلیون و 583 هزار افغانی در ایران زندگی می کنند

به گفته وی، 98 درصد کل جمعیت کشور ایرانی بوده و 1.98 درصد یا به عبارتی یک میلیون و 583 هزار نفر از جمعیت کشور افغانی می‌باشند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: در سال 90،‌ 62.7 درصد مالک بوده و این عدد در سال 95 به 60.6 درصد کاهش یافته است. همچنین 26.6 درصد به صورت استیجاری سکونت داشته‌اند که این عدد نیز در سال 95. به 30.8 درصد افزایش یافته است.

به گفته پارسا 56.6 درصد از مالکیت ملکی در شهرها در سال 95 به 54 درصد کاهش یافته است و همچنین مالکیت استیجاری از 79.3 درصد در سال 90 در روستا به 79.4 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال 95 مردم در 22 میلیون و 825 هزار واحد مسکونی سکونت داشته که 8 میلیون و 975 هزار واحد آپارتمانی و بیش از 13 میلیون نیز غیر آپارتمانی بوده‌اند. همچنین 66 درصد مردم در واحدهای زیر 100 متری سکونت داشته‌اند.

*2 میلیون و 587 هزار واحد مسکونی خالی در کشور شمارش شد

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: تعداد واحدهای مسکونی خالی از یک میلیون و 663 هزار واحد سال 90 به 2 میلیون و 587 هزار واحد در سال 95 افزایش یافته است این در حالیست که تعداد واحدهای مسکونی خالی در شهر تهران از 327 هزار واحد در سال 90 به 490 هزا رواحد در سال 95 افزایش یافته است.

پارسا در پاسخ به سوالی درباره محرمانه بودن اطلاعات دریافتی از مردم گفت: استراتژی اصلی مرکز آمار نظام آماری ثبتی مبنا می‌باشد که در این نظام اطلاعات در سطح خرد و نقطه‌ای جمع‌آوری شده و در سطح میکرودیتا به مرکز آمار ارسال می‌شود و از این طریق همه آمارها محرمانه باقی خواهد ماند.

به گفته وی اطلاعات و نتایج آماری مربوط به سرشماری سال 95 پیش از این هم آماده بوده و ترتیبی داده شد که نتایج آن به هیئت دولت گزارش شود تا با استفاده از امکانات دولت شرایط برای حرکت به سمت نظام ثبتی مبنا بیشتر فراهم شود.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین درباره علت عدم ارائه آمار مربوط به نرخ بیکاری در سرشماری 95، گفت: مواردی مانند نرخ بیکاری، اشتغال، بیمه بودن افراد، نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد و البته در گزارشهای سرشماری پیشین نیز این اطلاعات در گزارش اولیه ارائه نشد.

در ادامه این نشست زاهدیان معاون مرکز آمار با بیان اینکه اطلاعاتی مانند نرخ باروری، سهم بیمه‌ها و اشتغال برای ارائه نیاز به زمان بیشتری دارد، گفت: اردیبهشت ماه سال آینده این اطلاعات از سوی مرکز آمار ایران ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
علی بابا
دلستر
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
بلیط هواپیما
triboon