29 / 1

احسان رسولی

بازارکاشان مربوط به دوره صفویه است و در راسته بازار بزرگ شهر واقع شده است. این اثر در تاریخ سال ۱۲۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بناهای این بازار توسط معماران هنرمند و سنتی اسلامی ایرانی طراحی شده است.

پرواز خارجی