لزوم پایبندى به انتخابات سالم‌

برخى افراد چنین جلوه می‌دهند که با نبود آن‌ها فضاى کشور به سمتى مى‌رود که باید ترسید و تلاش مى‌کنند که با ایجاد ترس، مردم را به سمت خود متمایل کنند. همین کار گاه با ایجاد شوق‌هاى خیالى صورت مى‌گیرد که به وعده‌هاى دروغین، نزدیک مى‌شود.

لزوم پایبندى به انتخابات سالم‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  با نزدیک شدن به ایام رقابت‌هاى انتخاباتى و شروع تبلیغات رسمى، نیاز و اهمیت اخلاق انتخاباتى، ویژگى خاص خود را پیدا مى‌کند. فرآیند تبلیغات انتخاباتى البته فرایندى است که در معرض لغزش‌هاى فراوانى قرار دارد. در دنیاى کنونى روند تبلیغات انتخاباتى به‌صورت یک کار حرفه‌اى در جهت بازاریابى سیاسى و حتى در حد فروش ایده و کاندیدا به مردم به هر طریق ممکن تنزل یافته است. به‌عنوان مثال در بسیارى از کشورها، پول‌هاى کلان و سرمایه‌گذارى‌هاى جدى در عرصه تبلیغات انتخاباتى صورت مى‌گیرد و با استفاده از روش‌ها و ابزارهاى ناسالم، کاندیدایى را براى مردم بزک مى‌کنند و یا از کاندیداى رقیب دیو مى‌سازند. انتخابات نقشى اساسى در نظام جمهورى اسلامى ایران دارد اما نظام اسلامى در عرصه انتخابات نیز نباید مقلد و پیرو الگوهاى ناسالم غربى باشد و ازاین‌رو در تبلیغات انتخاباتى نیز باید از برخى از شیوه‌ها و روش‌هاى رایج در غرب خوددارى کند و با رعایت معیارهایى، زمینه بداخلاقى تبلیغاتى و انتخاباتى را از میان بردارد. شایسته آن است که همه کاندیداهاى انتخاباتى آتى چه در سطح ریاست جمهورى و چه در سطح شوراها با در پیش گرفتن شیوه‌هاى صحیح تبلیغاتى از گرفتار کردن خود و کشور به بداخلاقى انتخاباتى خوددارى کنند و امید است که با رعایت اخلاق و قانون به‌گونه‌اى عمل کنیم که شیوه‌ى تبلیغاتى و اقدامات تبلیغاتى در نظام اسلامى الگویى خوب و مناسب براى تبلیغات ایجاد شود، نه آن‌که با پیروى از شیوه‌هاى ناسالم غربى کشور خود را دچار گرفتارى‌هایى از سنخ نظام ناسالم تبلیغاتى غربى نماییم.

با نزدیک شدن به ایام رقابت‌هاى انتخاباتى و شروع تبلیغات رسمى، نیاز و اهمیت اخلاق انتخاباتى ویژگى خاص خود را پیدا مى‌کند. در این ایام طرفداران هر یک از کاندیداهاى انتخاباتى سعى خواهند کرد تا نظر عموم مردم را به‌سوى کاندیداى مورد نظر خویش جلب کنند و خود کاندیداها نیز با استفاده از ابزارهاى مختلف به‌دنبال کسب نظر مثبت مردم و در نهایت جلب راى آن‌ها دارند. این امر به خودى خود امرى منفى و سلبى نیست و مى‌تواند منجر به گرم شدن فضاى انتخاباتى و نیز افزایش مشارکت مردم و حتى آگاهى آن‌ها نسبت به نقاط قوت و توانایى‌هاى کاندیداها شود و زمینه شناخت اصلح را فراهم آورد.
فرآیند تبلیغات انتخاباتى البته فرایندى است که در معرض لغزش‌هاى فراوانى قرار دارد. در دنیاى کنونى روند تبلیغات انتخاباتى به‌صورت یک کار حرفه‌اى در جهت بازاریابى سیاسى و حتى در حد فروش ایده و کاندیدا به مردم به هر طریق ممکن تنزل یافته است. به‌عنوان مثال در بسیارى از کشورها پول‌هاى کلان و سرمایه گذارى‌هاى جدى در عرصه تبلیغات انتخاباتى صورت مى‌گیرد و با استفاده از روش‌ها و ابزارهاى ناسالم کاندیدایى را براى مردم بزک مى‌کنند و یا از کاندیداى رقیب دیو مى‌سازند.
به‌عنوان یک مثال از اخلاق ناسالم نهادینه‌شده‌ى انتخاباتى مى‌توان به انتخابات اخیر آمریکا اشاره کرد که در آن هیچ حد و مرزى رعایت نشد. هر دو طرف انواعى از دروغ را بیان کردند. زشت‌ترین افشاگرى‌هاى را علیه هم مطرح نمودند. سوابق فساد یکدیگر را برملا کردند. از یکدیگر فیلم و صوت مخفى منتشر کردند. زشت‌ترین تعبیرهاى به‌کاررفته از دیگرى در جلسات مخفى را منتشر کردند. انواعى از تهمت‌ها ازجمله جاسوسى و دزدى و خیانت و فرار مالیاتى و فساد جنسى و رابطه با دشمن و فعالیت براى روسیه و... را در مورد یکدیگر علنى بیان کردند. کاندیداها به‌صراحت علیه هم بددهنى کردند و فحش و ناسزا به‌کار بردند و از هر ابزار دیگرى نیز استفاده کردند تا یکدیگر را از میدان به در کنند. حتى بعد از انتخابات مشخص شد که دولت اوباما جلسات داخلى ستاد ترامپ را شنود مى‌کرده است و در مناظرات سوالات را از قبل در اختیار کلینتون قرار داده بودند و صدها کار ضداخلاقى و مفسدانه‌ى دیگر که هدف همه آن‌ها اثرگذارى بر راى مردم بود.
این فرآیند ظاهرى انتخابات آمریکا بود. در پشت پرده چه در سطح رسانه‌اى و چه در سطح اطلاعاتى مسائلى دیگر در کار بود که بخش‌هایى از آن‌ها در فرآیند انتخابات مطرح شد. پول گرفتن رسانه‌هایى خاص براى تخریب یک کاندیدا علیه دیگرى و دست داشتن نهادهاى اطلاعاتى مانند سیا و اف‌بى‌آى در تخریب یا ترویج یک کاندیدا از مسائل دیگرى بود که در فرآیند انتخابات مشخص شد.
این وضعیت آمریکا به‌عنوان قبله‌ى اندیشه‌اى و تمدنى عده‌اى است که تصور مى‌کنند آمریکا و دیگر کشورهاى غربى در تمدن‌سازى و شکل‌دهى به ساختارهاى اجتماعى در اوج افتخار هستند.
از سوى دیگر انتخابات نقشى اساسى در نظام جمهورى اسلامى ایران دارد. اما نظام اسلامى در عرصه انتخابات نیز نباید مقلد و پیرو الگوهاى ناسالم غربى باشد و ازاین‌رو در تبلیغات انتخاباتى نیز باید از برخى از شیوه‌ها و روش‌هاى رایج در غرب خوددارى کند و با رعایت معیارهایى، زمینه بداخلاقى تبلیغاتى و انتخاباتى را از میان بردارد.
برخى از ممنوعیت‌هاى عرصه تبلیغات انتخاباتى به شرح زیر است:
*    استفاده از ابزار فریب‌
هرگونه فریب مردم به اسم تبلیغات انتخاباتى خلاف، ممنوع و ناقض اخلاق صحیح انتخاباتى است. ارائه آمارهاى غلط، ارائه تصویرها و تصورات غلط نسبت به اوضاع کشور (چه سیاه‌نمایى باشد و چه سفیدنمایى) ، ارائه تصویر نادرست و قهرمان‌تراشى از کاندیداى خود، ایجاد تصورات غلط و نادرست و تهمت‌زنى نسبت به کاندیداى رقیب و... مواردى از فریب مردم و استفاده از ابزار فریب است که باید از آن خوددارى کرد.
*    منابع و ابزارهاى نامشروع‌
اصولا هزینه کردن اموال کلان در انتخابات، خود عامل فساد و زمینه‌ساز تخلف و خارج شدن از مدار حق و حقیقت است. بدترین حالت آن خرید و فروش راى است که حتى قانونا نیز خلاف محسوب مى‌شود اما شیوه‌هاى دیگر تبلیغات پر خرج و به‌کار گرفتن متخصصان گران‌قیمت تبلیغاتى که به‌دنبال رنگ کردن و بزک کردن کاندیداها و یا دیگرگون جلوه دادن آن‌ها هستند، خود از مصادیق تدلیس و فریب و از منابع و ابزارهاى نامشروع است. اشکال در استفاده از متخصصان نیست بلکه اشکال در نوع کارى است که از متخصصان خواسته مى‌شود که اگر کار خواسته شده قلب حقیقت و تدلیس و فریب باشد، خلاف اخلاق انتخاباتى است.
*    بمب‌هاى خبرى و موج‌سازى‌هاى دورغین‌
یکى از شیوه‌هاى متاسفانه رایج در تبلیغات انتخاباتى، ایجاد بمب‌هاى خبرى و موج‌سازى‌هاى دروغین انتخاباتى است. چنین رفتارهایى از مصادیق بارز تخلف انتخاباتى و بداخلاقى تبلیغاتى است. ایجاد جو رسانه‌اى دروغین و دامن زدن به شایعات و یا تخریب رقیب بر اساس شایعه‌ها و موج‌هاى خبرى و استفاده از تبلیغات دامنه‌دار دروغین براى جا انداختن یک دروغ یا ترویج یک شایعه از مصادیق این‌کار است.
*    تخریب جریان مقابل‌
یکى دیگراز نمونه‌هاى بداخلاقى انتخاباتى و اقدامات خلاف شرع و اخلاق و تقوا این است که تخریب رقیب به‌عنوان شیوه انتخاباتى و تبلیغاتى انتخاب شود. این‌کار گاه با مطرح کردن یک دروغ و گاه با مشوه جلوه دادن و تحریف یک واقعیت صورت مى‌گیرد. مثلا سابقه کاندیداى رقیب را سیاه جلوه دهند و یا خدمات او را بى‌ارزش نمایش داده و یا تلاش‌هاى او را خیانت و... جلوه دهند. تخریب از تخریب شخصیت یا تخریب سوابق و خدمات و... انواع مختلفى مى‌یابد که همه انواع آن بر خلاف اخلاق انتخاباتى است.
*    وعده‌هاى دروغ یا غیر قابل تحقق‌
یکى از مصادیق متاسفانه رایج تخلف و بداخلاقى انتخاباتى، وعده‌هاى فریبنده و دروغین است. وعده‌هایى که حتى احتمال تحقق آن‌ها نیز وجود ندارد و گاه حتى خارج از اختیارات قانونى و یا توان واقعى فرد وعده‌دهنده است. گاه برخى از وعده‌دهندگان خود نیز معترف مى‌شوند که چنین وعده‌هایى پوچ و خلاف عقل و قانون است اما در عرصه انتخابات تصور مى‌کنند که هرچه بیشتر وعده بدهند، زمینه راى بیشترى پیدا مى‌کنند. این وعده‌هاى دروغ و پوشالین البته بعدها موجب آبروریزى همان افراد و نیز بدگمانى مردم به آن‌ها مى‌شود و از این‌جهت لازمه تقوا و عقل، پرهیز از وعده‌هاى دروغین و فریبنده است.
*    استفاده از ابزارهاى جنگ روانى علیه ملت
متاسفانه برخى تصور مى‌کنند که باید علیه ملت خود و رأى‌دهندگان از ابزارهاى جنگ روانى و تبلیغاتى خاص استفاده کنند. این افراد با طراحى‌هاى خاصى که گویى به‌دنبال مغزشویى و ذهنیت‌سازى در مردم هستند به اقدامات پیچیده امنیتى و تبلیغاتى دست مى‌زنند تا بتوانند مردم خود را به مانند مردم کشور دشمنى که در زمان جنگ تلاش براى اثرگذارى بر روى آن‌ها صورت مى‌گیرد، تحت تأثیر قرار دهند. مشخص است که عمده‌ى این شیوه‌هاى جنگ روانى و عملیات روانى خلاف اخلاق و خلاف قانون است و به‌کارگیرى آن‌ها علیه ملت خویش نشان‌دهنده اوج‌ بی‌تقوایى و بى‌دینى افراد است. ازاین‌رو باید از آن خوددارى شود.
*    فضاسازى‌هاى دروغین و ایجاد ترس و شوق‌هاى خیالى‌
از دیگر شیوه‌هاى تبلیغاتى خلاف اخلاق، ایجاد ترس یا شوق خیالى یا دروغین است. برخى افراد چنین جلوه می‌دهند که با نبود آن‌ها فضاى کشور به سمتى مى‌رود که باید ترسید و تلاش مى‌کنند که با ایجاد ترس، مردم را به سمت خود متمایل کنند. همین کار گاه با ایجاد شوق‌هاى خیالى صورت مى‌گیرد که به وعده‌هاى دروغین که در بالا ذکر شد، نزدیک مى‌شود. ایجاد ترس و شوق خیالى و تهدیدهاى تبلیغات‌ساخته، از دیگر شیوه‌هاى خلاف اخلاق انتخاباتى است. در بسیارى از موارد این فضاسازى‌ها و ایجاد ترس‌ها و هیجان‌ها دروغین و خلاف واقع هستند.
آنچه ذکر شد فقط بخشى از مصادیق ممنوعیت‌ها و اقدامات خلاف اخلاق انتخاباتى بود. شایسته آن است که همه کاندیداهاى انتخاباتى آتى چه در سطح ریاست جمهورى و چه در سطح شوراها با در پیش گرفتن شیوه‌هاى صحیح تبلیغاتى از گرفتار کردن خود و کشور به بداخلاقى انتخاباتى خوددارى کنند و امید است که با رعایت اخلاق و قانون به‌گونه‌اى عمل کنیم که شیوه‌ى تبلیغاتى و اقدامات تبلیغاتى در نظام اسلامى، الگویى خوب و مناسب براى تبلیغات ایجاد شود، نه آن‌که با پیروى از شیوه‌هاى ناسالم غربى، کشور خود را دچار گرفتارى‌هایى از سنخ نظام ناسالم تبلیغاتى غربى نماییم.

انتهای پیام/

x
بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
خبر فوری