خیزش ۳۰۰هزارنفری تهرانی‌ها در حمایت از سید ابراهیم رئیسی

اجتماع مردم تهران در مصلای تهران در حمایت از سید ابراهیم رئیسی

 اجتماع مردم تهران در مصلای تهران در حمایت از سید ابراهیم رئیسی

پرواز خارجی