اشتغالزایی دولت یازدهم برای خارجی ها

یکی از شعارهای روحانی در رقابت های انتخابات سال ۹۲ این بود که «با واردات برای خارجی ها شغل ایجاد نکنیم». نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان می دهد واردات از چین در این دولت در ۳ سال به تنهایی به اندازۀ کل واردات کالا از این کشور در ۸ سال قبل بوده است.

اشتغالزایی دولت یازدهم برای خارجی ها

پرواز خارجی