نامه مهم ستاد لیست خدمت به وزیر کشور/ روند غیرقانونی را متوقف کنید

رفتار فرمانداری خلاف نص صریح قانون بوده و موجب مخدوش شدن اعتبار کل انتخابات شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

نامه مهم ستاد لیست خدمت به وزیر کشور/ روند غیرقانونی را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد لیست خدمت در انتخابات شورای اسلامی تهران، نامه‌ای به‌شرح ذیل به وزیر کشور نوشت.

بسمه تعالی

جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
موضوع: نحوه شمارش و تجمیع آرای شعب اخذ رأی انتخابات شوراها
سلام علیکم

بند "و" ماده 67 (اصلاحی 85.6.15) آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 81.4.16 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی اشعار می‌دارد:
بند "و" مرحله تنظیم صورت‌جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورت‌جلسه اخذ رأی شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یک از نامزدها در صورت‌جلسه قید می‌شود.
پس از انجام این کار، صورت‌جلسه به امضای نماینده فرماندار و اعضای شعبه اخذ رأی و نماینده هیئت نظارت می‌رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه از صورت‌جلسه تنظیمی داخل صندوق رأی قرار داده می‌شوند و پس از لاک و مهر (پلمب) شدن صندوق یا صندوق‌ها، اعضای شعبه اخذ رأی به‌اتفاق نماینده فرماندار و به‌همراه نماینده هیئت نظارت و مأموران محافظ صندوق، صندوق یا صندوق‌های رأی را همراه با یک نسخه از صورت‌جلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسماً تحویل هیئت اجرایی می‌دهند. از سه نسخه باقی‌مانده صورت‌جلسه نتایج آرا، یک نسخه تحویل نماینده هیئت نظارت، یک نسخه تحویل نماینده فرماندار و یک نسخه نیز تحویل رئیس شعبه می‌شود.
اگر در روز اخذ رأی مسائل و مشکلاتی پدید آید، باید در قسمت انتهای صورت‌جلسه نوشته شود و به امضای اعضای شعبه، نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت شهرستان برسد.
ماده 67 مکرر (الحاقی 1381.11.27) ــ هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی به‌علل مختلف از عهده قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه برنیایند، هیئت‌های اجرایی می‌توانند مستقیماً یا با تعیین افراد جدید نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه شعبه مذکور اقدام نمایند.
ماده 68 ــ هیئت اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوق‌های محتوی آرا و مدارک و صورت‌جلسات شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه، در حضور اعضای هیئت نظارت شهرستان نسبت به تنظیم صورت‌جلسه نتیجه اخذ رأی در حوزه انتخابیه اقدام می‌نماید و یک نسخه از صورت‌جلسه را برای انتشار آگهی نتیجه انتخابات به فرماندار تحویل می‌دهد.
ماده 6 ــ- فرماندار موظف است بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسه نتیجه اخذ رأی از هیئت اجرایی شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید.

متأسفانه شاهد هستیم فرمانداری تهران از موضوع دریافت صورت‌جلسه شمارش آرا و صندوق‌های شمارش شده و صورت‌جلسه اظهار بی‌اطلاعی نموده، اعلام می‌دارند این موارد مستقیماً به وزارت کشور تحویل می‌شوند که این خلاف نص صریح موارد ذکرشده بوده و باعث مخدوش شدن اعتبار کل انتخابات شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

عدم حضور ناظرین مستقل از سوی نامزدها در مرحله شمارش آرای مأخوذه و نظارت بر تنظیم صورت‌جلسات آرا شمارش‌شده در شعب و همچنین در مرحله تجمیع، شائبه منتفی شدن نظارت و سپرده شدن امر مهم نظارت به همان دستگاه مجری انتخابات را اثبات نموده و به هیچ وجه با موازین قانونی که امر نظارت را به‌صورت مستقل از دستگاه مجری تعریف نموده، مطابقت ندارد.

با عنایت به موارد فوق الاشاره خواهشمند است از آنجا که شمارش آرا در حال انجام بوده، هر لحظه امکان بازگشت به مرحله قبل سخت‌تر و حتی غیرممکن می‌شود دستور فرمایید؛
1 ــ برابر مواد فوق الاشاره به‌فوریت نسبت به قبول و فراهم نمودن امکان حضور ناظرین "لیست خدمت" به‌عنوان یکی از جریانات اصلی در انتخابات شورای شهر تهران در مرحله شمارش و تجمیع آرا اقدام فرمایند.
2 ــ تجمیع آرا برابر قانون در فرمانداری تهران (هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان) صورت پذیرفته نتایج آن توسط فرماندار به اطلاع ذی‌نفعان برسد تا خدای ناکرده شائبه دخالت وزارت کشور در وظایف نهادهای قانونی مندرج در مواد 67، 68 و 69 پیش نیاید.

3 ــ تاکنون هیچ خبری از شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران منتشر نشده و شنیده شده قرار است نتایج انتخابات و شمارش آرا برخلاف روش معمول و جاری فقط در پایان اعلام گردد که می‌بایستی در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم به‌صورت روزانه صورت پذیرد.

در هر حال 21 نفر نامزدهای لیست خدمت حق اعتراض از طریق سایر مراجع قانونی و انتشار موارد تخلف فوق در رسانه‌ها و اعتراض جمعی را برای خود محفوظ می‌دانند.

دستور فوری جناب‌عالی برای توقف روند غیرقانونی فوق الاشاره مورد انتظار است. قبلاً از مساعی‌ای که مبذول می‌دارید سپاسگزار است.

ستاد انتخابات لیست خدمت
رونوشت: جناب آقای احمدی ــ رئیس ستاد انتخابات

انتهای پیام/*

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی