مقاومت مردم در خرمشهر، کلید پیروزی در دفاع مقدس

مقاومت ۳۴ روزه مردم در خرمشهر جلوی تجاوز صدام در سراسر جبهه را گرفت و به ارتش و سپاه فرصت داد تا خطوط دفاعی را در برابر دشمن مستحکم کنند. بنی صدر در تمام این مدت رزمندگان را تنها گذاشته بود و جلوی ارسال کمک به آنها را می گرفت.

مقاومت مردم در خرمشهر، کلید پیروزی در دفاع مقدس

پرواز خارجی