خط آزاد - آنچه باید درباره سند ۲۰۳۰ بدانیم

سند ۲۰۳۰ سازمان یونسکو در حالی توسط دولت تدبیر و امید امضا شد که دو نهاد نظارتی مهم یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس از پذیرفتن آن بی اطلاع بودند. در حالی که پذیرش تعهدات بین المللی بدون تصویب مجلس بی اعتبار و مخالف نص صریح قانون اساسی است.

خط آزاد - آنچه باید درباره سند 2030 بدانیم

پرواز خارجی