لغو سند ۲۰۳۰ از مصادیق آتش به اختیار

لغو سند 2030 از مصادیق آتش به اختیار

دولت یازدهم متأســفانه تعهداتی در چارچوب سند ۲۰۳۰ به یونســکو داد که عملاً سبب به حاشــیه رفتن ســند ملی و برتری یافتن سند بین المللی شد.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مردم در سال 57 مقابل حکومت طاغوتی قیام کردند که در بیرون از مرزها متکی به قدرت نظام ســلطه به رهبری آمریکا و مورد آماج حملات جریان انقلاب بود و شــعار محــوری آن ها «نه شــرقی و نه غربی» بود، به این معنا که انقلاب اســلامی زیر بار هیچ یک از دو ابرقدرت شرق و غرب که نظام سلطه را رهبری می کردند، نخواهد رفت. از این رو، انقلاب اســلامی ایران نمی تواند هویت الهی خود را حفظ کند مگر آنکه نسبت به نظام ســلطه در همه امور کشــور استقلال داشته باشــد و این استقلال در موضوعی مانند فرهنــگ و دانش به مراتب مهم تر اســت، زیرا اســتفاده از قدرت نرم به دلیل کم هزینه بودن و آثار بلندمدتی که دارد مورد توجه نظام سلطه اســت که تمایل دارد حکمرانی جهانی خود را بسط و توســعه دهد و هنجارهایی را در سطح بین المللی در جهت دســتیابی به اهداف خود اشاعه و گســترش دهد. هنجارهایی که برآمده از بنیان های فکری غرب هســتند و به منظور جلوگیری از شکسته شدن پرستیژ خود همیشه ظاهری بد ندارند بلکه حتــی با ظاهری زیبا و دلربا، به جای مداخله مستقیم، با نهادسازی های متنوع در امور کشورهای دیگر دخالت می کنند و منافع خود را تأمین و کشورهای تحت سلطه را تضعیف می کنند و از طرفی در این هنجارها به ظاهر همه چیز اختیاری و داوطلبانه است، اما اگر کشوری به این فرایند داوطلبانه نپیوندد، به عنوان یک کشور عقب مانده و منزوی شناخته می شود. همین تقابل بنیادین ضرورت کسب استقلال و حفظ و تقویت آن را در عرصه های مختلف برای نظام جمهوری اســلامی مشخص می کند و هر تصمیمی که بخواهــد این چارچوب را تضعیف کند، به معنای تضعیف استقلال کشور است. از طرفــی، در نظــام اســلامی مرجــع سیاست گذاری های کلان ولی فقیه است و طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام از اختیارات ولی فقیه است و این سیاست ها امور اصلی کشور را تعیین می کند. دولت یازدهم متأســفانه تعهداتی در چارچوب سند 2030 به یونســکو داد که عملاً سبب به حاشــیه رفتن ســند ملی و برتری یافتن سند بین المللی شد. سند 2030 البته محدود به حوزه آموزش و پرورش نبــود بلکه در زمینه خانواده، سلامت، محیط زیســت و کشاورزی نیز اهداف عملیاتی و شاخص هایی را تعیین کرده بود. در بررسی موضوع سند 2030 و لغو آن متأسفانه شــورای عالی انقلاب فرهنگی کمــی دیر وارد عمل شــد، در حالــی که رهبــر معظم انقلاب در پی ســخنرانی های مختلف بر لغو این سند تأکید داشــتند؛ به طوری کــه وقتی رهبری به این نتیجه رســیدند که متولیان فرهنگی که در مسائل پیشتازی و حتی از ظرفیت لایه های مردم اســتفاده می کنند، اقدامی در جهت تقابل و لغو این سند انجام نمی دهند، اصلاحی با عنوان جبهه مؤمن انقلابی را مطرح کردند و از آن ها درخواست کردند که برای ورود به مسائل فرهنگی ورود پیدا کنند و حتی از تعابیری با عنوان آتش به اختیار نیز برای پیگیری موضوعات فرهنگی اســتفاده کردنــد، به طوری که لغو ســند 2030 یکی از مصادیق تحقق آتش به اختیــار رهبری درباره پیگیری موضوعات فرهنگی نیز می باشد. با وجود اینکه خیلی از مســئولان درباره لغو این ســند مقاومت می کردند و آن را سند افتخار و اقدام برای لغو آن را یک حرکت شــبیه سازی شده بر ضد دولت می دانستند اما بالاخره مجبور شدند در برابر موج مردمی که در برابر اجرای این سند صورت گرفت، عقب نشینی و حکم به لغو آن بدهند که باید به صورت رسمی به تمام دستگاه های متولی کشور لغو این ســند را اعلام کنند. از طرفی لغو این سند پیام مثبتی را در برداشت مبنی بر اینکه جبهــه مؤمن انقلابی باید برای حل مشــکلات مختلف فرهنگی کشــور ورود پیــدا کنند و در جهت برطرف کردن معضلات فرهنگی و تحقق مطالبات اکثریت مــردم تلاش کنند، حتی اگر ممکن است این اقدام خوشایند برخی از عوامل اجرایی و سیاسی کشور نباشد. دولت نیز به این نکته توجه داشته باشــد که رهبری، مجلس و دستگاه قضا مسائل مختلف کشور را باهوشیاری رصد می کنند و با آنچه که بــرای مردم و نظام آسیب زا و نگران کننده باشد، مقابله خواهند کرد. از طرفی مقابله با سند 2030 یک مقابله سیاسی نیســت که گروهی بخواهد برای تضعیف گروه دیگــر آن را دنبال کند، بلکــه مقاومت در برابر سند 2030 و لغو آن مقاومت بر حفظ و تقویت استقلال کشور بوده و یک مسأله ملی است. امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی در 39 سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشــتازانه ای را برای ارتقای آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشــورهای مدعی، ده ها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تأسف دارد؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین المللی، تا زمانی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی و همچنین مبتنی بر عدالت باشد، اســتقبال می کند و برای کف و ســوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضــا یا تأیید نمی کند که اصول و ارزش های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده باشد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها

واژه های کاربردی مرتبط
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
اخبار روز رسانه ها
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
بیمه ملت
بیمه دات کام
الی گشت
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما