41 / 1

احسان رسولی

خیابان امام خمینی(ره) از اصلی ترین خیابان های مرکزی تهران است. خیابانی که در گذشته به نام های مریضخانه ، باغ شاه و سپه خوانده می شد.ساختمان قدیمی مخابرات در میدان امام خمینی(ره) ، موزه پست، سردر باغ ملی ، میدان حسن آباد، خانه موزه مقدم، موزه ملی قران کریم ،ساختمان قدیم مجلس ،میدان حر و ... بخشی از دیدنی های خیابان قدیمی امام خمینی می باشد.

کارگزاری فارابی