موشن گرافیک کلاه سفیدها

بررسی ماهیت و عملکرد سازمان کلاه سفیدها در سوریه و ارتباط آنها با تروریست‌ها کاری از خانه طراحان انقلاب اسلامی .

موشن گرافیک کلاه سفیدها

پرواز خارجی