اثر جدید حامد زمانی برای حاج احمد متوسلیان

نماهنگ «خبری هست» بر اساس شعری از قاسم صرافان و با صدای حامد زمانی درباره جاویدالاثر متوسلیان تولید شده است.

 خبری هست ...

پرواز خارجی