آخرین نتایج مسابقات کشتی انتخابی تیم‌های ملی

در ادامه رقابت‌های ۴ وزن دوم مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه نتایج جالب توجهی رقم خورد.

آخرین نتایج مسابقات کشتی انتخابی تیم‌های ملی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه رقابت‌های 4 وزن دوم مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی 2017 فرانسه که از صبح امروز (جمعه) در سالن 12 هزارنفری آزادی در حال برگزاری است نتایج جالب توجهی رقم خورد.

نتایج مسابقات روز دوم (جمعه) تا کنون به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

61 کیلوگرم:

محمد نامجو مطلق (گیلان) - مهران نصیری (مازندران) برنده
ایمان صادقی (مازندران) برنده - محمد ملکی (آذربایجان شرقی)
مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده - پژمان جوربنیان (تهران)
محمد نامجو مطلق (گیلان) - بهنام احسان پور (مازندران) برنده
ایمان صادقی (مازندران) برنده - مهران نصیری (مازندران) برنده
مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده - محمد ملکی (آذربایجان شرقی)

بهنام احسان پور (مازندران) برنده - ایمان صادقی (مازندران) (7 بر 4)

مهران نصیری برنده - پژمان جوربنیان (4 بر 2)

70 کیلوگرم:

سعید داداش پور (تهران) برنده - سعید صالحی (کردستان)
جمال عبادی (خوزستان) - تیمور گنج علیا (قزوین)
اصغر جبلی (گلستان) - حامد رشیدی (کرمانشاه)
تیمور گنج علیا (قزوین) - جمال عبادی (خوزستان) برنده
حامد رشیدی (کرمانشاه) - اصغر جبلی (گلستان) برنده
سعید داداش پور (تهران) برنده - مصطفی حسین خانی (تهران)
جمال عبادی (خوزستان) برنده - سعید صالحی (کردستان)
اصغر جبلی (گلستان) برنده - تیمور گنج علیا (قزوین)

مصطفی حسین خانی برنده - حامد رشیدی (کرمانشاه) (2 بر صفر؛ رشیدی به علت مصدومیت ادامه نداد)

جمال عبادی (خوزستان) - سعید داداش پور (تهران)

86 کیلوگرم:

نادر حامدی پور (فارس) - اسماعیل محمودی (خراسان رضوی) برنده
جمال رمضانی (خوزستان) - عزت اله اکبری (مازندران) برنده
حنیف باقرزاده (آذربایجان غربی) - حسن یزدانی (مازندران) برنده
کامران قاسم پور (مازندران) - علیرضا کریمی (البرز) برنده
عزت اله اکبری (مازندران) برنده - اسماعیل محمودی (خراسان رضوی)
محمدجواد ابراهیمی (مازندران) برنده - وحید شاه محمدی (همدان)

علیرضا کریمی برنده - وحید شاه محمدی (5 بر صفر)

محمدجواد ابراهیمی برنده - کامران قاسم پور (2 بر یک)

حسن یزدانی برنده - اسماعیل محمودی (10 بر صفر)

عزت الله اکبری برنده - حنیف باقرزاده (8 بر صفر)

125 کیلوگرم:

جابر صادق زاده (مازندران) - امین طاهری (تهران) برنده
جعفر شمس ناتری (گیلان) برنده - پویا رحمانی (فارس)
امیرحسین میرباباشاهی (گیلان) - سید رضا موسوی (مازندران) برنده
سعید امیری (بوشهر) - کمیل قاسمی (مازندران) برنده
مهران میرزایی (همدان) برنده - امیررضا امیری (لرستان)
امین طاهری (تهران) - یداله محبی (کرمانشاه) برنده
سیدرضا موسوی (مازندران) - جعفر شمس ناتری (گیلان) برنده

کمیل قاسمی برنده - مهران میرزایی (6 بر صفر؛ میرزایی به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

یدالله محبی برنده - سعید امیری (امیری حاضر نشد)

امین طاهری برنده - جعفر شمس ناتری (3 برصفر)

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم:

مهرداد مردانی (خوزستان) برنده - باقر توکلیان (فارس)
حسین گرایی (فارس) - محسن حاجی پور (مازندران) برنده
میثم دلخانی (فارس) برنده - محمد نوربخش (تهران)
عبدالمحمد پاپی (خوزستان) - شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه) برنده
مصیب اکبری (توابع تهران) برنده - ایوب گراوند (هرمزگان)
مهرداد مردانی (خوزستان) برنده - محسن حاجی پور (مازندران)
شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه) برنده - محمد نوربخش (تهران)
عبدالمحمد پاپی (خوزستان) - میثم دلخانی (فارس) برنده
محسن حاجی پور (مازندران) برنده - ایوب گراوند (هرمزگان)
مهرداد مردانی (خوزستان) برنده - مصیب اکبری (توابع تهران)

شیرزاد بهشتی طلا برنده - میثم دلخانی (2 بر یک)

محسن حاجی پور برنده - مصیب اکبری (3 بر یک)

71 کیلوگرم:

جواد صابری پور (اصفهان) - مجید خلیلی (قزوین) برنده
فرشاد بلفکه (لرستان) برنده - محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)
پرهام قنبری (فارس) برنده - افشین اسلامی (مازندران)
مهران داداشی (گیلان) برنده - هاشم محمودی (اردبیل)
برومند اصلان (لرستان) برنده - محمدعلی گرایی (فارس)
اصغر عالی محمدی (تهران) - عظیم گرمسیری (خوزستان) برنده
فرشاد بلفکه (لرستان) برنده - مجید خلیلی (قزوین)
مهران داداشی (گیلان) - پرهام قنبری (فارس) برنده
عظیم گرمسیری (خوزستان) - محمدعلی گرایی (فارس) برنده
اصغر عالی محمدی (تهران) - برومند اصلان (لرستان) برنده
پرهام قنبری (فارس) - مجید خلیلی (قزوین) برنده
مهران داداشی (گیلان) - فرشاد بلفکه (لرستان) برنده

محمدعلی گرایی برنده - اصغر عالی محمدی (4 بر صفر)

برومند اصلان برنده - مجیدی خلیلی (5 بر 3)

فرشاد بلفکه برنده - پرهام قنبری (3 بر صفر)

80 کیلوگرم:

مهدی ابراهیمی (قم) برنده - کیوان رضایی (فارس)
هوشنگ خلیلی (اصفهان) - علی زینتی رفاه (قم) برنده
میلاد خسروی (لرستان) مهدی هدایی (خوزستان) برنده
رضا محمدعلی پور (اردبیل) - یوسف قادریان (البرز) برنده
سعید ک

شاورز (قزوین) - مهدی محمدزاده (مازندران) برنده
مهدی ابراهیمی (قم) - مجید دهقان (فارس) برنده
مهدی هدایی (خوزستان) - علی زینتی رفاه (قم) برنده
مهدی محمدزاده (مازندران) - یوسف قادریان (البرز) برنده
سعید کشاورز (قزوین) برنده - رضا محمدعلی پور (اردبیل)
علی زینتی رفاه (قم) - مجید دهقان (فارس) برنده
مهدی هدایی (خوزستان) - مهدی ابراهیمی (قم) برنده

یوسف قادریان برنده - سعید کشاورز

مهدی محمدزاده برنده - مجید دهقان (6 بر 6)

علی زینتی رفاه برنده - مهدی ابراهیمی (4 بر 3)

98 کیلوگرم:

سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) برنده - مهدی علیاری (تهران)
امیرحسین میری (کرمانشاه) - علی اکبر حیدری (قم) برنده
سید امیر حسینی (مازندران) برنده - محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری)
محمد یگانه (ایلام) برنده - امید افتخاری اصل (البرز)
امیرحسین میری (کرمانشاه) - سید مصطفی صالحی (زاده) برنده
علی اکبر حیدری (قم) برنده - مهدی علیاری (تهران)
محمد یگانه (ایلام) - سید امیر حسینی (مازندران) برنده
امید افتخاری اصل (البرز) برنده - محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری)
سید امیر حسینی (مازندران) - سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) برنده
محمد یگانه (ایلام) برنده - علی اکبر حیدری (قم)

سید مصطفی صالحی زاده برنده - امید افتخاری

سیدامیر حسینی برنده - علی اکبر حیدری (2 بر 2)

پهلوانی:

70 کیلوگرم:

علیرضا کشاورز (فارس) برنده - جلال علیزاده (خراسان شمالی)
محمد نادری (زنجان) برنده - ابراهیم ولیان (بوشهر)
فرهاد عبدی (تهران) برنده - حمید الهیان (خراسان شمالی)
محمد نادری (زنجان) برنده - علیرضا کشاورز (فارس)
فرهاد عبدی (تهران) برنده - جلال علیزاده (خراسان شمالی)
حمید الهیان (خراسان شمالی) برنده - ابراهیم ولیان (بوشهر)
فرهاد عبدی (تهران) - علیرضا کشاورز (فارس) برنده
حمید الهیان (خراسان شمالی) برنده - محمد نادری (زنجان)

90 کیلوگرم:

مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) برنده - ارشک محبی (کرمانشاه)
احسان واحدی (مرکزی) - محمدحسن رستمی (گیلان) برنده
احسان قلی زاده (بوشهر) برنده - رسول صحرایی (خراسان رضوی)
احسان واحدی (مرکزی) برنده - مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) برنده
احسان قلی زاده (بوشهر) - ارشک محبی (کرمانشاه) برنده
رسول صحرایی (خراسان رضوی) برنده - محمدحسن رستمی (گیلان)
احسان قلی زاده (بوشهر) - مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) برنده
محمدحسن رستمی (گیلان) - ارشک محبی (کرمانشاه)

100 + کیلوگرم:

محمد وثوق فیلابی (خراسان رضوی) - اشکان مردانی (لرستان) برنده
احمد میرزاپور (خراسان رضوی) برنده - صابر کولیوند (البرز)
احمد میرزاپور (خراسان رضوی) برنده - محمد وثوق فیلابی (خراسان رضوی)
صابر کولیوند (البرز) - اشکان مردانی (لرستان) برنده
احمد میرزاپور (خراسان رضوی) برنده - اشکان مردانی (لرستان)

در این وزن میرزاپور و مردانی به دیدار فینال رسیدند که یک دیدار به سود میرزاپور پایان یافته است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
مهمترین اخبار ورزشی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی