جنگ ۳۳ روزه؛ تلاشی ناکام برای حذف حزب الله

فرض طراحان جنگ ۳۳ روزه بر این بود که حزب‌الله در این جنگ به طور کامل نابود شده و یا حداقل با خلع سلاحش، تبدیل به یک گروه سیاسی و منزوی در لبنان خواهد شد اما چنین نشد.

جنگ 33 روزه؛ تلاشی ناکام برای حذف حزب الله

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11