معرفی برگزیدگان رشته‌های غیرحضوری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت + اسامی

مراسم تجلیل از برگزیدگان رشته‌های غیرحضوری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت شامگاه دوشنبه ۲۶ تیرماه در تالار حافظ شیراز برگزار شد.

معرفی برگزیدگان رشته‌های غیرحضوری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت + اسامی

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، مراسم تجلیل از برگزیدگان رشته‌های غیرحضوری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت شامگاه دوشنبه 26 تیرماه در تالار حافظ شیراز برگزار شد.
در این مراسم از برگزیدگان بخش‌های غیرحضوری در سه گروه اساتید، کارکنان و دانشجویان تجلیل شد که اسامی آنها به شرح زیر است.
رشته اذان گروه اساتید
هادی علیقلی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم
رشته اذان گروه کارکنان
علی اصغر شم آبادی سبزوار رتبه اول
امین جعفری فر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم
محمد رضا عابدی از دانشگاه علوم علوم بهزیستی و توانبخشی رتبه سوم
رشته اذان گروه دانشجویان
مسعود طاهری اصل از دانشگاه علوم پزشکی ارتش رتبه اول
عباس وکیلی از دانشگاه علوم پزشکی یزد رتبه دوم
امیر حسین حسین زاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم
رشته ترجمه خوانی گروه اساتید
علی دلبری از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رتبه دوم
طاهره سلیمی از دانشگاه علوم پزشکی یزد رتبه سوم
رشته ترجمه خوانی گروه کارکنان
زهرا کوهی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول
فرشته امینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم
پروین حجتی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه سوم
رشته ترجمه خوانی گروه دانشجویان
فاطمه اسلام‌زاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم
مهدی بختیاری از دانشگاه علوم پزشکی  لرستان رتبه سوم
رشته دعا و مناجات خوانی گروه دانشجویان پسر
سید احمد حسینی میر محمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول             
امین قلعه وند از دانشگاه علوم پزشکی سمنان رتبه دوم
مرتضی رضایی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه سوم
رشته دعا و مناجات خوانی دانشجویان دختر
فاطمه روان گرد از دانشگاه علوم پزشکی فسا رتبه اول
معصومه رئیسیان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز رتبه دوم
رشته دعا و مناجات خوانی کارکنان
علی کچوئی زاده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه اول
محمود اشتیاقی از دانشگاه علوم پزشکی  تهران رتبه دوم
رضا مرادی از دانشگاه علوم پزشکی لرستان رتبه سوم
بخش ادبی؛ رشته داستان نویسی در گروه اساتید
الهام فضل جو، از دانشگاه علوم پزشکی یزد رتبه اول                               
سیما رفیعی، از دانشگاه علوم پزشکی قزوین رتبه دوم
بخش داستان نویسی در گروه دانشجویان            
فائزه بدرام، از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رتبه اول                     
اعظم ابهری قزل احمد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه دوم                        
مدینه مصطفی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سوم
بخش داستان نویسی در گروه کارکنان
سکینه کشتکار از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رتبه اول                              
مصطفی محمدی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رتبه دوم                
سعیده صفائی سیمکانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ابوالفضل عصارزاده نفرسوم مشترک از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بخش نمایش نامه نویسی در گروه دانشجویان
احمد خالدی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه اول
سیدمجید میرحسینی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رتبه دوم
بخش فیلم‌نامه نویسی در گروه  دانشجویان                      
بهنام امینی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول            
پدرام رستمی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه دوم         
بخش شعر در گروه اساتید    
سید علی انجو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه اول                    
مجید نیمروزی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم      
سیدحمیدرضا هدایتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم
رشته شعر در گروه دانشجویان
محمد مبلغ الاسلام از دانشگاه علوم پزشکی  بابل رتبه اول
فائزه قابل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان رتبه دوم
پریسا صحت از دانشگاه علوم پزشکی گلستان رتبه سوم
رشته شعر در گروه  کارکنان
علیرضا رجبعلی زاده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه اول                       
کاظم نظری بقا از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رتبه دوم      
منصور عرفان‌پور از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم   
طرح پژوهشی در گروه اساتید
سیدکمال صولتی - پریسا آسمند از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه اول  
رشته تألیف کتاب در گروه اساتید
مرضیه مومن نسب - آزیتا جابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم
بخش تالیف کتاب درگروه کارکنان
شیرین حبیبی آذریوش از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول  
رشته کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب در گروه اساتید
آذر آوازه از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه اول
بخش کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب در گروه کارکنان
عاطفه شریفی از ستاد وزارت بهداشت رتبه اول    
احسان حیدری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز رتبه دوم       
بخش کتابخوانی نقد و بررسی کتاب از گروه دانشجویان
فریبا پناهیان  از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول
پروین نیک آئین از دانشگاه علوم پزشکی  شیراز رتبه دوم
آزیتاجابری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و میلاد علی اکبری  از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  رتبه سوم مشترک
رشته کتابخوانی تلخیص کتاب از گروه  اساتید
سید علیرضا طلایی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه اول
سیدمهدی مرعشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم
فریبا میرزایی باویل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سوم            
رشته کتابخوانی تلخیص کتاب از گروه کارکنان
زهرا ملارسولی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول      
مریم کامکاری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم       
صدیقه مقدم فر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سوم
رشته کتابخوانی تلخیص کتاب از گروه دانشجویان
نسرین خواجه علی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه اول   
فاطمه صادقی از دانشگاه علوم پزشکی شاهد و زهرا ریحانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه دوم مشترک        
سارا عبدالهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم
رشته خط نستعلیق کارکنان
مرتضی شریعتی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان رتبه اول
وریا اسدی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود رتبه دوم
رضا اعظمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم
رشته خط ثلث و نسخ از گروه دانشجویان
سیدمحمد کاظمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه اول
غزاله گیوی از دانشگاه علوم پزشکی یزد رتبه دوم
محمدرضا فرهادی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه سوم
رشته خط ثلث و نسخ گروه اساتید
غلامرضا وقاری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان رتبه سوم
رشته خط ثلث و نسخ گروه کارکنان
محمدرضا سلطانی از علوم پزشکی کاشان رتبه اول
محمد جعفری زاده از علوم پزشکی اهواز رتبه دوم
سعید آهنگران از علوم پزشکی شیراز رتبه سوم
رشته خط شکسته نستعلیق در گروه دانشجویان
فرهاد آقایی از علوم پزشکی زنجان رتبه دوم
مریم قاسمی کرمانشاه رتبه سوم
رشته خط شکسته نستعلیق در گروه کارکنان
علی امیری نژاد از علوم پزشکی ایلام رتبه اول
محمد ابراهیمیان از علوم پزشکی شهرکرد رتبه دوم
ابراهیم مقصودی علوم پزشکی ارومیه و بهروز زینال زاده تبریزی از علوم پزشکی تبریز رتبه سوم مشترک
رشته نقاشی خط در گروه کارکنان
محمد فرازی و ابوذر البرزی هر دو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم مشترک  
رشته نقاشی از گروه دانشجیان
مانیکا نگهداری پور از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه اول
فاطمه حسن نژاد از دانشگاه علوم پزشکی آبادان و پیام محرری از علوم پزشکی گلستان رتبه سوم مشترک
رشته عکس از گروه اساتید
اکبر بادمهر از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته عکس از گروه دانشجویان
موژان میرزاپور از دانشگه علوم پزشکی گلستان رتبه اول
محمود صالحی از علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه دوم
محسن نظری لرستان از علوم پزشکی لرستان رتبه سوم
رشته عکس از گروه کارکنان
فهمیه احوالپرس از دانشگاه علوم پزشکی  لرستان رتبه اول
علی تنها از دانشگاه علوم پزشکی  بجنورد رتبه دوم
حسنا درویشی از دانشگاه علوم پزشکی ایلام رتبه سوم
رشته تذهیب از گروه دانشجویان
معصومه گیاهی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه دوم
امیررضا علی شریفی از علوم پزشکی تهران و سمیه علایی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سوم مشترک
رشته فیلم کوتاه داستانی از گروه دانشجویان
سهیل پارسازاده از دانشگاه علوم پزشکی گلستان رتبه اول
حسین قائمی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه دوم
حمیدرضا کریمی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رتبه سوم
رشته فیلم کوتاه مستند از گروه دانشجویان
سید مجید میر حسینی رتبه اول از علوم پزشکی کرمانشاه
منبت و معرق از گروه دانشجویان
لطیف محمدی از دانشگاه علوم پزشکی ایلام رتبه اول
مهدی احمدی داغستانی از علوم پزشکی اراک رتبه دوم
مهدی گودرزی از علوم پزشکی لرستان رتبه سوم
رشته طراحی پوستر دانشجویان
ذوالفقار ثباتی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی آبادان رتبه اول
 رضا آقابیگی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه دوم
محسن پروا از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  رتبه سوم
رشته طراحی پوستر از گروه کارکنان
مجتبی غضنفری جهرمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه اول
بهروز تبریزی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه دوم
سیدجواد موسوی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
مفتاح رهنورد
فنی
زمستان یورت