32 / 1

مصطفی حسن زاده

سال گذشته گزارش تصویری با نام کودکان بازمانده از تحصیل در خبرگزاری تسنیم منتشر شد . امسال و همزمان با به راه افتادن هشتگ ازمهرجانمانند بر آن داشتیم که این گزارش را زودتر از موعد منتشر کنیم تا شاید مسئولان کمی زودتر چاره بیاندیشند. هرچند بخشی از مشکلات کودکان مهاجر و کار در سالهای اخیر برطرف شده است اما همگان میدانند که برخی از مدارس از ثبت نام این کودکان خودداری میکنند. ( تصاویر مربوط به سال گذشته است )

کارگزاری فارابی