33 / 14

محمد حسین طاقی

رشته کوه هزار مسجد ، ارتفاعات شمال خراسان را تشکیل می‌دهند که بصورت مرزی طبیعی دشت هموار مشهد را از صحرای سرد وخشک قراقوم ترکمنستان جدا می‌کند.همچنین شهر کلات در شمال شرقی استان خراسان رضوی، شهری است که در میان کوه‌های هزارمسجد قرار گرفته است. عمارت خورشید که به دستور نادر شاه ساخته شده در وسط باغ بزرگی در کلات قرار دارد.

کارگزاری فارابی