42 / 1

خبرگزاری تسنیم

((خاطرات سرخ ایثار )) حکایت مردان و زنانی است که پاره تن این مرز و بومند . داستان بی انتهای دلیر مردانی است که از خود گذشتگی را با خون نوشتند و جز تصویر مبهمی در آلبوم خانوادگی از خود به جای نگذاشتند . مردانی که اگرچه نامشان برایمان نا آشناست ولی میراثشان برجاست . (این گزارش چکیده ای از تلاش عکاسان تسنیم جهت ثبت آلبوم خصوصی شهیدان دفاع مقدس است)

کارگزاری فارابی