24 / 17

مرتضی رفیع خواه

تعزیه خوانی واقعه عاشورا که هر ساله در روز عاشورا و بعد از نماز ظهر در روستای گنجه شهرستان رودبار استان گیلان برگزار می شود. به همت هیئت حضرت علی اصغر(ع) و حضرت رقیه(س)از سال ۸۳ با نمایش خیمه سوزان شروع شد و اکنون با کمک های اهالی روستا و خیرین شامل بخشهای شهادت حر، حضرت علی اصغر (ع) ،حضرت ابوالفضل (ع) ،حضرت امام حسین(ع) و آتش زدن خیمه ها می باشد.

کارگزاری فارابی