23 / 1

محمد نسایی

دسته چوبی یکی از آیین های عزاداری ماه محرم رایج در شهر گرگان است. قدمت این مراسم حداقل به دوران صفویه بازمیگردد. در مورد پیدایش مراسم دسته چوبی، نقل است زمانی که خبر شهادت امام حسین(ع) به مردم استرآباد رسید استرآبادی ها به خونخواهی امام حسین (ع) خروشیدند و با آنچه از سلاح و چوب در اختیار داشتند، برای یاری امام حسین(ع) به حرکت درآمدند.از آن تاریخ به بعد، هر سال در ماه محرم، به شکل نمادین و به یاد این قیام مراسم دسته چوبی را برگزار می کنند.آیین دسته چوبی در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی