اشقیا خوانی در تعزیه

تعزیه و نمایش‌های سنتی مخصوص ماه محرم از قدیمی‌ترین رسم‌های سنتی است که همزمان با ماه محرم اجرا می‌شود.

اشقیا خوانی در تعزیه

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11