22 / 1

مهین محمد زاده

روستای رسول آباد در شصت کیلومتری شهرستان خاش ، دارای پنجاه خانوار است که از چاه بدون حفاظ استفاده می کنند.آب این روستا کاملا غیر بهداشتی است و در حوض آب زباله و جانورانی از جمله قورباغه دیده میشود که اهالی روستا را در معرض بیماری قرار میدهد.