26 / 1

غلامرضا احمدی

عکس های حاضر مربوط به سالمندان روستای لیوان در ۵۰ کیلومتری غرب گرگان در استان گلستان می باشد. افرادی که سالها با دامداری و کشاورزی روزگار گذرانده اند. سالها تجربه،شادی و غمهایی که بر چهره اشان نشسته است. یکی در سوگ فرزند شهیدش نابینا شده،دیگری هر روز در انتظار تماس فرزندانش و شنیدن صدایی است تا لبخند را بر لبانش بنشاند و.... و بعضی دیگر همچنان در خانه هایی که روزی با دستان خود ساخته اند به کنار خانواده هایشان زندگی میکنند.