22 / 1

حسین خسروی

حدود ۱۰ سال است که خشکسالی گریبان‌گیر استان فارس و نقاط مختلف کشور شده است و در این وضعیت اجرای طرح‌های علمی و کارشناسی شده در راستای استفاده بهینه از منابع موجود به‌ویژه آب و خاک یک ضرورت است.به اعتقاد کارشناسان کشاورزی یکی از محصولاتی که در این وضعیت مرهمی اساسی بر روی زخم خشکسالی در استان فارس به شمار می‌رود کشت گیاه زعفران در اجرای طرح تغییر الگوی کشت است. گیاهی که با مصرف آب کم و درآمد اقتصادی بالا به‌نوعی به ساقه‌های گندم که از محصولات پرمصرف آب در استان فارس است تنه می‌زند.