23 / 1

کیوان فیروزه ای

چوب تراشی سنتی یکی از مشاغل کهن دیار کردستان است به نوعی که در گذشته افراد زیادی به این حرفه مشغول بودند و قوت لایموت زندگی خود را از طریق تراشیدن درختان چنار تامین می کردند. اما اکنون با توجه به مدرن شدن دستگاه های تراش چوب این شغل از حالت سنتی خارج شده است ولی هنوز اندک آدم های در این بازار مانده اند که به شکل سنتی مشغول به کار هستند.