درباره دستفروشی که کتک خورد

چند روز پیش انتشار ویدئوی ضرب و شتم یک دستفروش، افراد زیادی را ناراحت کرد. مردم تهران درباره شیوه برخورد مأموران شهرداری نظرات متفاوتی دارند.

برای برادرِ دستفروشم

پرواز خارجی