گپی با «پرفسور برانکو»

وقتی کروواسی در جام جهانی ۹۸ تیم سوم جهان شد، رسانه های دنیا، برانکو ایوانکویچ، دستیار بلاژویچ را مغز متفکر این موفقیت خواندند و او را پروفسور لقب دادند. پروفسور حالا از سال‌های مربی‌گری اش در پرسپولیس و روابط‌اش با کیروش میگوید.

گفت و گو با «برانکو ایوانکوویچ»

پرواز خارجی