23 / 17

مسعود شهرستانی

جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران عصر امروز شنبه ۲ دی به ریاست محمدعلی نجفی شهردار تهران در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

کارگزاری فارابی