19 / 1

سعید طلوعی ، ناصر گل‌نظری

اقشار مختلف مردم بجنورد و ایلام در این راهپیمایی با بیان منطقی مشکلات معیشتی و اقتصادی خود، وحدت شان را به نمایش گذاشتند و اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

کارگزاری فارابی