موشن گرافیک| «ایران زیرِ نظر»

۱۲ فوریه ۲۰۱۷؛ اسکات مادل، مأمور باسابقه بخش عملیات ویژه سیا در جلسه استماع کنگره حاضر شد و «ایران زیر نظر» را بعنوان نقشه راه مقابله آمریکا با ایران ارائه داد. نقشه ای که بی ربط با مواضع دولتمردان آمریکا در قبال اغتشاشات چند هفته پیش ایران نیست...

ایران زیر نظر

پرواز خارجی