همدردی مردم با داغداران حادثه سانچی

درگذشت تعدادی از خدمه نفت کش ایرانی سانچی در پی حادثه آتش سوزی موجی از ناراحتی و تأسف را وارد اتمسفر ایران کرد. مردم ایران این اتفاق را به خانواده های داغ دیده تسلیت می گویند. آنها گلایه هایی از پوشش ضعیف رسانه ها از این ماجرا دارند.

همدردی مردم با داغداران حادثه سانچی

پرواز خارجی