۱۰۸۳ انجمن اولیا و مربیان؛ بازوان آموزشی و تربیتی مدارس استان قم


1083 انجمن اولیا و مربیان؛ بازوان آموزشی و تربیتی مدارس استان قم

وجود ۱۰۸۳ انجمن اولیاء و مربیان فعال در آموزشگاه‌های استان قم، این نهاد را به‌عنوان بازویی پرتوان برای امر آموزش و تربیت در مدارس قم معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیمقم، مدرسه با عنوان یکی از اصلی‌ترین رکن تعلیم و تربیت و مهم‌ترین نهادی که به‌منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد مختلف دینی، اخلاقی، اجتماعی، علمی و آموزشی و هدایت و رشد روحی، معنوی و جسمانی آنان قلم فرسایی می‌کند. در حال حاضر به دلیل وجود موانع و مشکلات مختلف آموزشی و پرورشی در جامعه الزامات تعیین و تبیین سبک زندگی و تغییر نوع نگرش به تعلیم و تربیت در خانه و مدرسه بیش ‌ازپیش احساس می‌شود که این مهم با ارتباط مستمر و پیوند اولیاء و مربیان میسر خواهد شد.

به همین بهانه و به‌منظور شناسایی و بررسی اهمیت و لزوم ارتباط و مشارکت اولیاء و مربیان به گفت‌وگو با یک کارشناس امور تربیتی پرداختیم.

مریم قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، پیوند اولیاء و مربیان را حرکتی مکمل و روشن در راستای تعلیم و تربیت مطلوب‌تر دانست و اظهار داشت: انجمن اولیاء و مربیان در زمینهٔ مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش یکی از ارکان اساسی در این حوزه شناخته‌شده که نقش بسیار مؤثری نیز در پیشبرد اهداف آموزش‌وپرورش بر عهده‌دارند. این انجمن متشکل از هیئت منتخبی از اولیای دانش آموزان و مربیانی که با تفاهم و صمیمیت، به‌منظور تقویت همکاری مشارکت اولیای دانش آموزان، در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، بر طبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش‌وپرورش ایفای نقش می‌کنند.

طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده در مورد بررسی نگرش مدیران، اولیاء و کارشناسان، درباره طرح جامع مشارکت، انتظار متقابل اولیاء و مربیان، سهم عمده‌ای از مشارکت را به خود اختصاص داده است. در واقع انجمن اولیاء و مربیان می‌تواند کمک شایانی در تمام مسائل و مشکلات مدرسه اعم از آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و پرورشی و حتی مالی به مدیر و معلمان مدرسه داشته باشد.

به گفته این کارشناس تربیتی انجمن اولیاء و مربیان از جهات مختلف رو به‌پیشرفت است، البته هنوز تا رسیدن به جایگاه شایسته آن‌یک مقدار فاصله‌داریم که مدارس در اختیار انجمن اولیا قرار گیرد و به تشخیص و مصلحت آن‌ها اداره شود و ناگفته نماند که سیستم و وزارت آموزش‌وپرورش سعی بر شناسایی و تقویت بیشتر و بهتر جایگاه خانواده در این امور دارد.

همگامی مدرسه با خانواده به‌عنوان جزء لاینفک تغییر و تحولات تربیتی

وی با اذعان به نقش کلیدی خانواده و تأثیر و راهگشایی آنان بر پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی تصریح کرد: با توجه به این مسئله که ریشه فراگیری کارهای جمعی در کشورمان باید ابتدا در خانه و مدرسه شکل بگیرد، لزوم شناخت خانواده و ارتباط خانه و مدرسه برای والدین باید تبیین شود. در واقع دو طرف با نگرشی ریشه‌ای و عمیق به این مسئله، در رابطه با شناخت وظایف، امکانات و وسایل تعلیم و تربیت تأثیری ژرف بر ارتباط خانه و مدرسه و مسائل آموزشی و پرورشی خواهند داشت.

 قربانی با اشاره به نقش اساسی و مؤثر خانواده در امر تعلیم و تربیت عنوان کرد: خانواده باید با احیای نقش تربیتی خود در رابطه با عوامل مؤثری چون دوستان، جامعه، خانه تا مدرسه، وسایل و امکانات سمعی و بصری شناخت کافی را کسب کند. چراکه طبق تحقیقات انجام‌شده، خانواده‌ها 55 درصد از تعلیم و تربیت و نقش تربیتی را در فرزندانشان به عهده‌دارند، این در حالی است که مدارس تنها 15 درصد از این امر مهم را (با نهایتاً 4 تا 5 ساعت حضور دانش‌آموز در آموزشگاه) بر دوش می‌کشند، اما متأسفانه برخی از خانواده‌ها این مسئله را باور نداشته و به‌اشتباه تمامی بار تعلیم و تربیتی را تنها معطوف به آموزش‌وپرورش می‌دانند.

این کارشناس تربیتی با بیان راهکارهای مؤثر در امر تعلیم و تربیت افزود: در وهله اول اصل پذیرش خانواده‌ها در شناسایی نقش و جایگاه خود در رابطه با تعلیم و تربیت فرزندانشان که این مهم با برقراری ارتباط بیشتر با مدرسه میسر خواهد شد. در مرحله بعد باید همگام با مدرسه خود را جزء اساسی و لاینفک تغییر و تحولات تربیتی فرزندشان و تأثیرگذار در روحیاتش دانسته و با برنامه منسجمی حرکت کنند و پذیرش این مطلب که دوستان با الگوپذیری از یکدیگر و محیط نیز به‌نوعی دیگر جزعی جدانشدنی از تعلیم و تربیت هستند که باید بر آن‌ها نظارتی دقیق داشته باشند.

نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی از کودکی با تعامل والدین با مدرسه

وی با اشاره به مزایای تعامل و ارتباط والدین با مدرسه یادآور شد: تعامل والدین با مدرسه، زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مهیا و والدین نیز در این راستا نسبت به اتفاقات و مشکلات و مسائل روز اجتماع، مدرسه و آموزش‌وپرورش اطلاع حاصل می‌کنند. مطمئناً این مسائل (تعامل و پیگیری والدین) در شناخت معلم نسبت به روحیات دانش‌آموز و در نتیجه درک متقابل آن‌ها مؤثر بوده تا در ساختن و تربیت انسان‌هایی مفید و مقید به سبک زندگی اسلامی و ایرانی دست‌به‌دست یکدیگر بدهند و قانونمندی و انضباط اجتماعی را به دانش‌آموز آموزش داده تا به همین نحو، سبک زندگی آینده‌اش تبیین شود.

به گفته قربانی با وجود همه این برنامه‌ها، اگر معلم ارزش‌های اجتماعی را در دانش‌آموز نهادینه کند و با بی‌تفاوتی و عدم تعامل خانواده (تعامل به‌منظور آموزش ارزش‌های اجتماعی) مواجه شود، قطعاً نمی‌توان دانش‌آموزانی با تعامل و سطح عالی تحویل جامعه داد. چراکه تعیین سبک زندگی دانش آموزان در گرو تعامل دوسویه و تنگاتنگ اولیاء و مربیان است که باعث نظم و انضباط اجتماعی و تبیین مسائل و ارزش‌های اجتماعی خواهد شد.

این کارشناس امور تربیتی با اذعان به این مسئله که سبک زندگی در دوران دانش‌آموزی شکل‌گرفته و نهادینه می‌شود، خاطرنشان کرد: والدین نیز می‌توانند با پروراندن ارزش‌ها و استعدادهای فرزندانشان، همه جنبه‌های مختلف زندگی را در آن‌ها پرورش داده و با نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی از پیشروی آن‌ها به‌صورت تک‌بعدی جلوگیری کنند و با توجه به این نکته که هیچ معلمی به‌تنهایی نتوانسته ادعای هدایت دانش‌آموزی را به نحو احسن داشته باشد، بنابراین تعیین سبک زندگی کودکان برای نهادینه شدن نیز نیاز به همین همکاری دوجانبه دارد.

 تحقق رسالت آموزشی و پرورشی با همراهی دو بال اولیاء و مربیان

وی با برشمردن اهداف و وظایف انجمن اولیاء و مربیان ابراز داشت: این انجمن با بیش از 16 هدف و وظیفه مشخص که از آن‌ها می‌توان به تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه، جلب همکاری اولیای دانش آموزان برای مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت‌های مربوط و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه، همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت‌های پرورشی اشاره کرد که بدون مشارکت و همکاری اولیاء، حتی نیمی از این وظایف هم انجام نمی‌شود.

به همین منظور به گفت‌وگو با رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش‌وپرورش استان قم به‌منظور بیان پاره‌ای از فعالیت‌های انجمن پرداختیم.

علی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، پیوند بین اولیاء و مربیان را آغاز تعامل این دو کانون معرفی کرد و اظهار داشت: اولیاء و مربیان همچون دو بال محکمی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا در تعامل این دو کانون مقدس رسالت آموزشی و پرورشی را باقوت محقق کنند. درهرحال هرچقدر همدلی و مشارکت بیشتری در این زمینه صورت گیرد، نقش تربیتی و مشارکت اثربخشی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به 1083 انجمن اولیاء و مربیان فعال در آموزشگاه‌های استان قم، تصریح کرد: زمانی که سخن از انجمن و مشارکت به میان می‌آید ذهن اکثر اولیاء محترم به سمت مشارکت مالی سوق پیدا می‌کند، این در حالی است که در مشارکت باید رویکرد مهارتی و تخصصی والدین در اداره بهتر برنامه‌های آموزشی و پرورشی و اتخاذ تصمیمات نیز در نظر گرفته شود.

تعیین سبک زندگی اسلامی با مجموعه زنجیره‌ای خانه و مدرسه

به گفته رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش‌وپرورش استان قم، تاکنون برنامه‌های مختلفی با حضور اولیاء و مربیان، با عنوان دیدار مراجع عظام تقلید، تجلیل از 60 درصد از اعضای فعال شورای انجمن مدارس، برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه اولیاء، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی، مقاله و شعر و انتشار نشریه ویژه‌نامه رواق نور و غیره انجام‌شده است.

یوسفی با اشاره به فعالیت سه مرکز مشاوره خانواده ویژه دانش آموزان و اولیاء آن‌ها افزود: مراکز مشاوره آموزش‌وپرورش با حضور متخصصین و اساتید مجرب اداره و با هدف ارائه خدمت در زمینه‌های مختلف فرزند پروری، مشاوره و راهنمایی در کلیه امورات زندگی ویژه خانواده‌ها فعالیت می‌کند. البته کارگاه‌هایی نیز در سطح مدارس در زمینه‌های متنوع با توجه به سرفصل‌های تعریف‌شده و مباحث موردنیاز خانواده‌ها ازجمله آموزش مهارت‌های زندگی و برقراری ارتباط صحیح با کودک و نوجوان و مدیریت خانواده و ...در طول سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

مجموعه زنجیره‌ای خانه و مدرسه، مجموعه تمام ارکان آموزش‌وپرورش، بزرگ‌ترین و مطمئن‌ترین رکن در بین تمامی ارکان تعیین‌کننده سبک زندگی اسلامی – ایرانی در این میان به شمار می‌روند که استحکام حلقه اتصال این زنجیره، بدون تردید، پیوند عقلانی، علمی و کامل اولیاء و مربیان را در پی خواهد داشت. در واقع والدین با حضور ثمربخش خود در مدارس و مشارکت جدی و تأثیرگذار در انجمن اولیاء و مربیان، می‌توانند عاملی مؤثر بر پیشرفت و تکامل فرزندان این مرزوبوم باشند و با حس استقلال علمی و فرهنگی کشور در این رسالت و مسئولیت خطیر، مدارس را همراهی کنند و این همسویی و همفکری را استمرار و تداوم دهند.

گفت‌وگو و گزارش از الهام پناهی فر

انتهای پیام/ش

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
دلستر
بلیط هواپیما
triboon