«زخم پلاسکو»؛ یک سال بعد

یک سال از ماجرای تأسف بار آتش سوزی و ویرانی ساختمان تجاری پلاسکو می گذرد. غم شهادت تعدادی از آتش نشانان فداکار هنوز از یاد مردم نرفته است. این ناراحتی با شنیدن وعده های عمل نشده برخی مسئولان درباره کاسبان پلاسکو بیشتر هم می شود.

«زخم پلاسکو»؛ یک سال بعد

پرواز خارجی