نظر آیت الله صدیقی در مورد نقد ائمه (علیهم السلام)

آیت الله کاظم صدیقی در جریان بازدید از خبرگزاری تسنیم در خصوص موضوع نقد ائمه معصومین (علیهم السلام) که مدتی است از جانب رئیس جمهور طرح شده است، مطالبی را بیان کرد ...

نظر آیت الله صدیقی در مورد نقد ائمه (علیهم السلام)

پرواز خارجی