محمدیان: هزینه های فیلشاه از پول چای و کیک پیکسار هم کمتر بود/ما به صرفه ترین کمپانی انیمیشن دنیا هستیم

هادی محمدیان و سازندگان فیلشاه در ابتدای راهی هستند که والترالیاس بنیانگذار پیکسار نزدیک به یک قرن پیش ایستاده بود. اما حالا انیماتورهای ایرانی از استعداد و توان خود برای رقابت با کمپانی های بزرگ انیمیشن دنیا میگویند ...

محمدیان: هزینه های فیلشاه از پول چای و کیک پیکسار هم کمتر بود/ما به صرفه ترین کمپانی انیمیشن دنیا هستیم

پرواز خارجی