27 / 1

محمدحسن اصلانی

در هفته‌های اخیر بخشی از گورستان امامزاده عبدالله شهرری تخریب شده است ، این مجموعه یکی از مهمترین اماکن تاریخی دارای ارزش میراث فرهنگی کشور است که معماری به کار گرفته شده در آن به دوره صفویه و قاجاریه برمی‌گردد.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11