37 / 1

عرفان سامان فر

سواحل خلیج فارس و جنگل های حرا به عنوان زیستگاه مرجان‌های دریایی، زیستگاه پرندگانی چون پلیکان ، اگرت و حواصیل و ..... غیره میباشد،که هرساله به آنجا مهاجرت میکنند.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11