«فرار از مرگ»؛ گفت وگو با مردی که بعد از اعدام زنده شد

در ذهن آنها همه‌جور احتمال و استدلالی خطور کرد، از اینکه این خبر شوخی است، شاید اشتباهی تماس گرفته‌اند، شاید اصلاً علیرضا اعدام نشده بود و به آنها اشتباه اعلام کرده بودند که اعدام شده است اما همه این احتمالات اشتباه بود: علیرضا زنده شده بود!

 «فرار از مرگ»؛ گفت وگو با مردی که بعد از اعدام زنده شد

پرواز خارجی