34 / 1

سید محمد سعید سجادی

قریب به دو سال است که به دلیل حفر چاه های متعدد آب و برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، روستاهای حوالی شهر بوشهر دچار خشکسالی عظیمی شده اند. شغل اکثر اهالی این منطقه کشاورزی و دام‌پروری است، تمامی ساکنان این روستاها به مناطق مختلف مهاجرت کرده اند و این روستاها تقریبا خالی از سکنه شده است. روستاهای ارغون و شاه پسر مرد از توابع بخش بوشکان استان بوشهر از مناطقی هستند که با مشکل خشکسالی دست وپنجه نرم میکنند.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11