22 / 1

خدیجه نادری

مهدی پاپدار یک نابیناست ،وی متولد ۶۲است درکودکی به خاطر بازی های کودکانه در سن چهار سالگی بینایی چشم چپش را از دست میدهد و سال ها بعد چشم راستش نیز نابینا میشود.فکرش مدت هاست در پی شغلی مناسب است ولی به علت نابینا بودن شغل مناسب پیدا نکرده و چند سال مشغول فروش و خرد کردن قند بود.شغل امروز این مرد جوان پر تلاش فروش سفره یکبار مصرف کیسه و فریزر است و در کنارش دوستی هم گام که کم بیناست از ساعت هشت صبح تا نه شب با گذر از میدان ها و مراکز خرید روزی روزشان را کسب میکنند.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11