43 / 1

احسان رسولی

بهارستان یکی از قدیمی ترین میادین تهران است که ۲۳۱ سال پیش همزمان با پایتخت شدن تهران ساخته و به این نام معروف شد. آقا محمدخان با وجود علاقه به شهر تهران از مجموعه کاخ گلستان خوشش نمی آمد و تصمیم گرفت اقامتگاهی در بخش شمالی شهر،پشت حصار بسازد.او عمارت قدیمی یکی از باغ های بزرگ پشت شمالی حصار تهران را بازسازی کرد و گسترش داد و با نام «باغ نگارستان» محل اقامت ولیعهد کرد.همزمان با آماده ساخت شدن عمارت نگارستان،بخشی از جنوب باغ تبدیل به میدانی شدکه امروز به نام بهارستان می شناسیم.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11