14 / 10

حامد ملک‌پور

جمعی از دانشجویان ظهر امروز دوشنبه ۱۴ اسفند در اعتراض به سفر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، مقابل درب وزارت امور خارجه تجمع کردند. وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته قبل از سفر به تهران، ایران را به وضع تحریم‌های جدید تهدید کرده بود.

پرواز خارجی