34 / 1

محمدعلی اسدی

محله شوش(شبیر ) درشمال غربی منطقه ۱۵ تهران قرارگرفته است.محدوده محله چنین است:ازشمال به خیابان شوش شرقی ازجنوب به خیابان های تاجیک رضاخانی جهانیان کوه گچی ازشرق به خیابان هفده شهریور وازغرب به خیابان فدایان اسلام ومیدان شوش منتهی می شود.میدان شوش یکی از میدان‌های قدیمی تهران است که در جنوب تهران و در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن واقع شده‌است و در نزدیکی محله هایی چون دروازه غار،لب خط،مولوی و... قرار گرفته است.قبلاً میدان بزرگ و اصلی میوه و تره بار تهران در این میدان واقع شده بود.

پرواز خارجی