«کاپیتولاسیون» در حقوق بین‌الملل به معنای «قضاوت کنسولی» است یعنی موافقتنامه‌ای که بر اساس آن کشوری اجازه می‌یابد در کشور دوم، از قوانین قضایی خود برای اتباع خود استفاده کند. این حقی است که کشورهای استعمارگر از آن استفاده کرده‌اند و در واقع قوانین خود را در کشورهای ضعیف‌تر با استفاده از زور و به شکلی تحقیرآمیز اجرا کرده‌اند.

پرواز خارجی