رژیم صهیونیستی با اعلام قدس به عنوان پایتخت به نابودی نزدیک شد / رژیم صهیونیستی با اعلام قدس به عنوان پایتخت، قدم بلندتری به سمت نابودی برداشت و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: این اقدام آنها از روی عجز و ناتوانی است و اسرائیل روز به روز ناامن تر خواهد شد و فلسطین قطعا آزاد خواهد شد.

پرواز خارجی