40 / 1

مصطفی غلام نژاد

بندر امام خمینی(ره) با مساحتی بالغ بر۱۱ هزار و با انجام بیش از ۳۵درصد از کل تجارت دریایی کشور، در فاصله ۸۰کیلومتری از مرکز استان خوزستان، به عنوان پهناورترین بندر تجاری کشور شناخته می شود ونقش بسیار مهمی در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی مورد نیازکشور ایفا می کند.این مجتمع بزرگ بندری که در شمالی ترین نقطه خلیج فارس واقع شده، با اتصال به راه های مواصلاتی ریلی و جاده ای، مرکز و نیمه غربی کشور را در پسکرانه خود دارد و به مثابه ی دروازه تجارت بین المللی برای استان های واقع در این بخش ها عمل میکند

کارگزاری فارابی