گزارش متفاوت شبکه انگلیسی از بازی ایران و مراکش

«سم مترفیس» گزارشگر شبکه آی تی وی اسپرت بعد از گل پیروزی ایران مقابل مراکش حرفهای جالبی را به زبان می‌آورد که به بیانی دیگر، بخش دیگری از «مظلومیت» واضح مردم ایران را توضیح می‌دهد.

گزارش متفاوت شبکه انگلیسی از بازی ایران و مراکش

کارگزاری فارابی